Terapeutická školička pro děti se speciálními potřebami

Proč právě naše péče?

Jsme první soukromá terapeutická školička zaměřená na komplexní péči o děti se speciálními potřebami s cílem připravit tyto děti na vstup do běžných základních škol. Náš přístup je založen na celostním vnímání jedince a řešení jeho aktuálních problémů odhalováním jejich příčin, nikoliv pouze potlačováním samotných projevů. Terapeutické postupy, ověřené dlouholetou praxí našich odborníků, přizpůsobujeme individualitě dítěte a vyhýbáme se diagnostickému škatulkování, které z dlouhodobého hlediska dítě znevýhodňuje. Nabízíme vhodné prostředí jak pro děti s vývojovým oslabením, tak pro děti s různorodými speciálními potřebami. Do péče školičky přijímáme děti již od 2 let věku, pokud vstupní vyšetření prokáže zralost dítěte pro umístění do předškolního zařízení.

Komplexní péče

u nás spočívá v propojení speciální pedagogiky a dalších oborů tak, aby docházelo k efektivnímu rozvoji oslabených funkcí dítěte. Zároveň posilujeme rodinu jako celek, protože pozitivní rodinné prostředí má na vývoj dítěte zásadní vliv.

Individuální přístup

je u nás samozřejmostí. Nepracujeme podle předem nastavených postupů a nevycházíme striktně z metodik pro danou diagnózu, veškeré aktivity vyplývají z individuálních rehabilitačních plánů navržených podle aktuálních potřeb a možností dítěte.

Specializovaný tým

je složen z odborníků, kteří pravidelně konzultují průběh terapií a plnění cílů individuálních terapeutických plánů, dále dohlížejí na jejich úpravu podle momentální potřeby dítěte. Průsečíkem jejich spolupráce je komplexní obraz dítěte a navržení optimální péče.

Spolupráce s rodinou

je v naší školičce jedním z pilířů terapeutické práce. S rodiči pravidelně probíráme možnosti podpory terapií v domácím prostředí a učíme je spolupráci s dítětem tak, aby docházelo ke vzájemné podpoře a upevnění dosažených dovedností a návyků.

Nejsme speciální školka, jsme školka pro děti, které potřebují speciální přístup. Přijďte se podívat jak to u nás chodí a teprve poté zvažujte, zda chcete svěřit dítě právě do naší komplexní předškolní terapeutické péče.

Náš přístup

„Nejlepší cesta k poskytnutí pomoci dítěti je rozvoj a posílení rodiny jako celku.“ Insoo Kim Berg
Efektivita naší péče spočívá v cílené mezioborové spolupráci.

Terapeutická školička vznikla za účelem poskytnutí odpovídající péče dětem, které mají určitý typ znevýhodnění oproti svým vrstevníkům. Naším cílem je pomoci těmto dětem zařadit se do běžného systému vzdělávání. To spočívá v cílené práci s jednotlivými specifiky dítěte tak, aby co nejméně ovlivňovali začlenění do vrstevnické skupiny. Zároveň učíme děti samostatnosti a podporujeme uvědomělé rozhodování. Veškeré denní činnosti, včetně sebeobsluhy a stravování, jsou u nás nastaveny jako terapie, kdy dětem pomůžeme jednotlivé činnosti samostatně zvládat a eliminovat tak možná omezení běžného denního režimu. Zároveň pomáháme rodičům podporovat své děti správným způsobem a umožnit jim tak co nejrychlejší rozvoj osobnosti. Náš přístup je celostní, což znamená, že při vstupním vyšetření nás bude zajímat trochu více informací než naše kolegy.

Kontaktujte nás

Zodpovíme všechny Vaše dotazy a pomůžeme Vám vyřešit vše potřebné k využívání našich služeb.
Nahraný obrázek

Mgr. Barbora Janoudová

+ 420 606 184 815 janoudova@terapeutickaskolicka.cz
Barbora je spolumajitelka a jednatelka společnosti – stará se o pedagogickou a terapeutickou sekci firmy. Ve školičce působí jako speciální pedagog a terapeut. Pokud máte zájem o přijetí dítěte do školičky, pak kontaktujte přímo Barboru, která Vám poskytne veškeré informace.
Nahraný obrázek

Martin Janoud

+ 420 728 778 977 janoud@terapeutickaskolicka.cz
Martin je spolumajitel a jednatel společnosti – stará se o ekonomickou a provozní sekci firmy. Ve školičce působí jako fyzioterapeut a rehabilitační pracovník. Pokud máte otázky týkající se fakturace a plateb, kontaktujte přímo Martina a on s Vámi vše vyřeší.
Nahraný obrázek

Eva Jůnová

+420 606 105 973 junova@terapeutickaskolicka.cz
Eva zajišťuje administrativní podporu, komunikaci se stávajícími klienty, organizaci a koordinaci provozu firmy. Ve školičce působí jako specializovaná chůva a asistent speciálního pedagoga. Evu kontaktujte zejména chcete-li hlásit absence a odhlašovat stravu.

Časté dotazy

Právě probíhají zápisy do školičky.

Kontaktujte nás a domluvte si termín osobní schůzky. Rádi Vám ukážeme naše prostory a seznámíme Vás s možnostmi naší terapeutické předškolní péče.

NAPIŠTE NÁM

Visit Us On Facebook