Terapeutická školička pro děti se speciálními potřebami

Proč právě naše péče?

Jsme první soukromá terapeutická školička zaměřená na komplexní péči o děti se speciálními potřebami s cílem připravit tyto děti na vstup do běžných základních škol. Náš přístup je založen na celostním vnímání jedince a řešení jeho aktuálních problémů odhalováním jejich příčin, nikoliv pouze potlačováním samotných projevů. Terapeutické postupy, ověřené dlouholetou praxí našich odborníků, přizpůsobujeme individualitě dítěte a vyhýbáme se diagnostickému škatulkování, které z dlouhodobého hlediska dítě znevýhodňuje. Nabízíme vhodné prostředí jak pro děti s vývojovým oslabením, tak pro děti s různorodými speciálními potřebami. Do péče školičky přijímáme děti již od 2 let věku, pokud vstupní vyšetření prokáže zralost dítěte pro umístění do předškolního zařízení.

Komplexní péče

u nás spočívá v propojení speciální pedagogiky a dalších oborů tak, aby docházelo k efektivnímu rozvoji oslabených funkcí dítěte. Zároveň posilujeme rodinu jako celek, protože pozitivní rodinné prostředí má na vývoj dítěte zásadní vliv.

Individuální přístup

je u nás samozřejmostí. Nepracujeme podle předem nastavených postupů a nevycházíme striktně z metodik pro danou diagnózu, veškeré aktivity vyplývají z individuálních rehabilitačních plánů navržených podle aktuálních potřeb a možností dítěte.

Specializovaný tým

je složen z odborníků, kteří pravidelně konzultují průběh terapií a plnění cílů individuálních terapeutických plánů, dále dohlížejí na jejich úpravu podle momentální potřeby dítěte. Průsečíkem jejich spolupráce je komplexní obraz dítěte a navržení optimální péče.

Spolupráce s rodinou

je v naší školičce jedním z pilířů terapeutické práce. S rodiči pravidelně probíráme možnosti podpory terapií v domácím prostředí a učíme je spolupráci s dítětem tak, aby docházelo ke vzájemné podpoře a upevnění dosažených dovedností a návyků.

Nejsme speciální školka, jsme školka pro děti, které potřebují speciální přístup. Nejčastěji k nám chodí děti s poruchami autistického spektra, poruchami řeči, opožděným vývojem a hyperaktivitou. Naším cílem je pomoci těmto dětem a jejich rodičům zařadit se do běžného života.

Náš přístup

„Nejlepší cesta k poskytnutí pomoci dítěti je rozvoj a posílení rodiny jako celku.“ Insoo Kim Berg
Efektivita naší péče spočívá v úzké spolupráci s rodinou.

Terapeutická školička vznikla za účelem poskytnutí komplexní terapeutické péče dětem, které mají určitý typ znevýhodnění oproti svým vrstevníkům. Naším cílem je, v maximální možné míře, tyto děti začlenit do běžného života. To spočívá v cíleném rozvoji oslabených funkcí a práci s jednotlivými specifiky dítěte, která ho limitují. Zároveň učíme děti samostatnosti a podporujeme uvědomělé rozhodování. Pomáháme rodičům podporovat své děti správným způsobem a umožnit jim tak co nejrychlejší rozvoj osobnosti. K tomu slouží pravidelné semináře, workshopy, konzultace a supervize. Rodiče zaškolujeme do konkrétních technik a postupů podpory naší terapeutické péče v domácím prostředí (Neuro-vývojová stimulace, senzorická integrace, reflexní terapie, masáže, řečová stimulace, aromaterapie, dietetika, herní terapie a další).

Kontaktujte nás

Zodpovíme všechny Vaše dotazy a pomůžeme Vám vyřešit vše potřebné k využívání našich služeb.
Nahraný obrázek

Mgr. Barbora Janoudová

+ 420 606 184 815 janoudova@terapeutickaskolicka.cz
Barbora je spolumajitelka a jednatelka společnosti – stará se o pedagogickou a terapeutickou sekci firmy. Ve školičce působí jako speciální pedagog a terapeut. Pokud máte zájem o přijetí dítěte do školičky, pak kontaktujte přímo Barboru, která Vám poskytne veškeré informace.
Nahraný obrázek

Martin Janoud

+ 420 728 778 977 janoud@terapeutickaskolicka.cz
Martin je spolumajitel a jednatel společnosti – stará se o ekonomickou a provozní sekci firmy. Ve školičce působí jako fyzioterapeut a sociálně-rehabilitační pracovník. Pokud máte otázky týkající se fakturace, plateb a provozu školičky, kontaktujte přímo Martina a on s Vámi vše vyřeší.
Nahraný obrázek

Eva Jůnová

+420 606 105 973 junova@terapeutickaskolicka.cz
Eva se podílí na organizaci a koordinaci provozu firmy. Ve školičce působí jako chůva pro děti se speciálními potřebami a asistent speciálního pedagoga. Evu můžete kontaktovat pokud Barbora nebo Martin nejsou k dispozici, poskytne Vám veškeré základní informace.

REFERENCE

Napsali o nás naši klienti...

Aktuálně máme ve školičce 3 volná místa

Kontaktujte nás a domluvte si termín osobní schůzky. Rádi Vám ukážeme naše prostory a seznámíme Vás s možnostmi naší terapeutické předškolní péče.

NAPIŠTE NÁM

Visit Us On Facebook