Terapeutická školička pro děti se speciálními potřebami

Čím se lišíme od ostatních školek?

Poskytujeme komplexní terapeutickou předškolní péči pro děti se speciálními potřebami. Naším cílem je připravit tyto děti do běžného života a na vstup do běžných základních škol. Pracujeme podle vlastní metodiky, která usiluje o dosažení maximální samostatnosti dětí a posilování jejich kompetencí pro život. Děti učíme pomocí principů zážitkové, intuitivní a alternativní pedagogiky. Ve školičce je jedna věkově smíšená třída pro 15 dětí s různými speciálními potřebami.

Komplexní péče

u nás spočívá v zajištění ucelené terapeutické péče na jednom místě a se stabilním týmem terapeutů.

Individuální přístup

je u nás samozřejmostí. S každým dítětem pracujeme podle jeho aktuálních potřeb, schopností a možností.

Specializovaný tým

je složen z odborníků, kteří mají mezioborový přesah a díky tomu mohou zajistit komplexní terapeutickou péči.

Spolupráce s rodinou

je základem úspěchu. Rodiče jsou u nás součástí týmu. Společně pracujeme na cíleném komplexním rozvoji dítěte.

Nejsme speciální školka, jsme školička pro děti, které potřebují speciální přístup. Nejčastěji k nám chodí děti s poruchami autistického spektra (vysokofunkční), poruchami řeči, opožděným vývojem a hyperaktivitou.

Náš přístup

Snažíme se dělat vám život jednodušší...
Naše terapie děti prostě baví!

Pracujeme podle vlastní jedinečné metodiky pro práci s dětmi se speciálními potřebami. Naše terapeutická péče je složena ze speciální pedagogiky, sociální rehabilitace, fyzioterapie a dalších terapií tak, aby komplexně rozvíjela každé dítě, podle jeho aktuálních potřeb a možností. Děti učíme pomocí principů zážitkové, intuitivní a alternativní pedagogiky. Pomáháme rodičům podporovat své děti správným způsobem a umožnit jim tak co nejrychlejší rozvoj osobnosti, k čemuž slouží pravidelné semináře, workshopy, konzultace a supervize.

 • Speciální pedagogika

  Základem naší péče je rozvoj percepčních, kognitivních a motorických funkcí

 • Sociální rehabilitace

  Rozvíjí veškeré dovednosti potřebné k maximálnímu začlenění do běžného života

 • Fyzioterapie

  Komplexní rozvoj dítěte spočívá ve správném fungování těla jako celku, proto ani terapii pohybu nelze opomíjet

 • Další terapie

  Neuro-vývojová stimulace, senzorická integrace, zooterapie, marmová terapie, kraniosakální terapie, reflexní terapie, BioMat, aromaterapie, Bachovy esence...

Chcete se nás na něco zeptat?

Zodpovíme všechny Vaše dotazy a pomůžeme Vám vyřešit vše potřebné k využívání našich služeb.
Nahraný obrázek

Mgr. Barbora Janoudová

+ 420 606 184 815 janoudova@terapeutickaskolicka.cz
Barbora je spolumajitelka a jednatelka společnosti – stará se o pedagogickou a terapeutickou sekci firmy. Ve školičce působí jako speciální pedagog a terapeut. Pokud máte zájem o přijetí dítěte do školičky, pak kontaktujte přímo Barboru, která Vám poskytne veškeré informace.
Nahraný obrázek

Martin Janoud

+ 420 728 778 977 janoud@terapeutickaskolicka.cz
Martin je spolumajitel a jednatel společnosti – stará se o ekonomickou a provozní sekci firmy. Ve školičce působí jako fyzioterapeut a sociálně-rehabilitační pracovník. Pokud máte otázky týkající se fakturace, plateb a provozu školičky, kontaktujte přímo Martina a on s Vámi vše vyřeší.
Nahraný obrázek

Eva Jůnová

+420 606 105 973 junova@terapeutickaskolicka.cz
Eva se podílí na organizaci a koordinaci provozu firmy. Ve školičce působí jako chůva pro děti se speciálními potřebami a asistent speciálního pedagoga. Evu můžete kontaktovat pokud Barbora nebo Martin nejsou k dispozici, poskytne Vám veškeré základní informace.

REFERENCE

Napsali o nás naši klienti...

AKTUÁLNĚ MÁME VE ŠKOLIČCE 1 VOLNÉ MÍSTO

Visit Us On Facebook