Terapeutická školička pro děti se speciálními potřebami

Čím se lišíme od ostatních školek?

Poskytujeme komplexní terapeutickou předškolní péči pro děti se speciálními potřebami - zajistíme tedy předškolní vzdělávání i terapii oslabených oblastí. Svým zaměřením jsme někde uprostřed mezi speciální a běžnou mateřskou školou a snažíme se vyplnit jakousi "díru" v systému. Naše děti nepatří do speciálních školek, nicméně v běžných školkách, kam spadají v rámci inkluze, byly neúspěšné a mnohdy zcela "nezvladatelné". Naším cílem je připravit tyto děti do běžného života a na vstup do běžných mateřských a základních škol. Pracujeme podle vlastní metodiky, která usiluje o dosažení maximální samostatnosti dětí a posilování jejich kompetencí pro život. Děti se u nás učí pomocí zážitkové a alternativní pedagogiky. K dětem přistupujeme respektujícím způsobem, denně jim ukazujeme "správné" vzory chování a vedeme je k přebírání těchto principů a jejich používání ve vztahu k ostatním i sám k sobě. Ve školičce je jedna věkově smíšená třída pro 15 dětí s různými speciálními potřebami, protože určitá rozmanitost umožňuje učení se nápodobou.

Komplexní péče

u nás spočívá v zajištění předškolního vzdělávání v kombinaci s ucelenou terapeutickou péčí o dítě i jeho rodinu.

Individuální přístup

je u nás samozřejmostí. K dětem přistupujeme s ohledem na jejich aktuální potřeby, schopnosti a možnosti.

Specializovaný tým

je složen z odborníků, kteří mají mezioborový přesah, díky čemuž mohou zajistit komplexní terapeutickou péči.

Spolupráce s rodinou

je základem úspěchu. Rodiče jsou u nás součástí týmu. Společně pracujeme na cíleném komplexním rozvoji dítěte.

NEJSME speciální školka, jsme školka pro děti, které z nějakého důvodu potřebují speciální přístup. Přijímáme děti, u kterých je předpoklad přijetí do běžných základních škol a pomáháme jim tohoto cíle dosáhnout. Nejčastěji k nám chodí děti s poruchami autistického spektra (vysokofunkční), poruchami řeči (vývojová dysfázie, opožděný vývoj) a ADHD.

Náš přístup

Snažíme se dělat vám život jednodušší...
Připravujeme děti pro život

Pracujeme podle vlastní jedinečné metodiky pro práci s dětmi se speciálními potřebami. Naše terapeutická péče je složena ze speciální pedagogiky, sociální rehabilitace, fyzioterapie a dalších terapií tak, aby komplexně rozvíjela každé dítě, podle jeho aktuálních potřeb a možností. Děti učíme pomocí principů zážitkové, intuitivní a alternativní pedagogiky. Pomáháme rodičům podporovat své děti správným způsobem a umožnit jim tak co nejrychlejší rozvoj osobnosti, k čemuž slouží pravidelné semináře, workshopy, konzultace a supervize.

 • Speciální pedagogika

  Základem naší péče je rozvoj percepčních, kognitivních a motorických funkcí

 • Sociální rehabilitace

  Rozvíjí veškeré dovednosti potřebné k maximálnímu začlenění do běžného života

 • Fyzioterapie

  Komplexní rozvoj dítěte spočívá ve správném fungování těla jako celku, proto ani terapii pohybu nelze opomíjet

 • Další terapie

  Neuro-vývojová stimulace, senzorická integrace, zooterapie, marmová terapie, kraniosakální terapie, reflexní terapie, BioMat, aromaterapie, Bachovy esence...

Chcete se nás na něco zeptat?

Zodpovíme všechny Vaše dotazy a pomůžeme Vám vyřešit vše potřebné k využívání našich služeb.
Nahraný obrázek

Mgr. Barbora Janoudová

+ 420 606 184 815 janoudova@terapeutickaskolicka.cz
Barbora je spolumajitelka a jednatelka společnosti – stará se o pedagogickou a terapeutickou sekci firmy. Ve školičce působí jako speciální pedagog a terapeut. Pokud máte zájem o přijetí dítěte do školičky, pak kontaktujte přímo Barboru, která Vám poskytne veškeré informace.
Nahraný obrázek

Bc. Martin Janoud

+ 420 728 778 977 janoud@terapeutickaskolicka.cz
Martin je spolumajitel a jednatel společnosti – stará se o ekonomickou a provozní sekci firmy. Ve školičce působí jako speciální pedagog a rehabilitační pracovník. Pokud máte otázky týkající se fakturace, plateb a provozu školičky, kontaktujte přímo Martina a on s Vámi vše vyřeší.
Nahraný obrázek

Eva Jůnová

+420 606 105 973 junova@terapeutickaskolicka.cz
Eva se podílí na organizaci a koordinaci provozu firmy. Ve školičce působí jako chůva pro děti se speciálními potřebami a asistent speciálního pedagoga. Evu můžete kontaktovat pokud Barbora nebo Martin nejsou k dispozici, poskytne Vám veškeré základní informace.

REFERENCE

Napsali o nás naši klienti...

Chtěli byste, aby Vaše dítě docházelo do terapeutické školičky, ale naše služby jsou pro Vás finančně nedostupné? Kontaktujte nás a probereme možnosti financování prostřednictvím nadací a projektů.

Od ledna přijímáme přihlášky na školní rok 2022/2023

174
Visit Us On Facebook