Terapeutická školička pro děti se speciálními potřebami

Čím se lišíme od ostatních školek?

Poskytujeme komplexní terapeutickou předškolní péči pro děti se speciálními potřebami - zajistíme tedy předškolní vzdělávání a současně i terapii oslabených oblastí. Děti, které do terapeutické školičky dochází, nepatří do speciálních školek, nicméně v běžných školkách, kam spadají v rámci inkluze, byly často nepochopené, neúspěšné, nedostatečně rozvíjené a mnohdy tak trochu "nezvladatelné". Naším cílem je připravit tyto děti do běžného života a na bezproblémový vstup do běžných mateřských a základních škol. Pracujeme podle vlastní metodiky, která usiluje o dosažení maximální samostatnosti dětí a posilování jejich kompetencí pro život. Děti se u nás učí pomocí principů Montessori pedagogiky, v podnětném prostředí podporujícím autonomii. K dětem přistupujeme respektujícím způsobem, denně jim ukazujeme "správné" vzory chování, vedeme je k přebírání těchto principů a jejich používání ve vztahu k ostatním i sám k sobě. Ve školičce je jedna věkově smíšená třída pro 15 dětí s různými speciálními potřebami, protože určitá rozmanitost umožňuje vzájemné obohacování.

KOMPLEXNÍ PÉČE


Poskytujeme předškolní vzdělávání v kombinaci s ucelenou terapeutickou péčí o dítě i jeho rodinu.

INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP


Ke každému dítěti přistupujeme s ohledem na jeho aktuální potřeby, schopnosti a možnosti.

SPECIALIZOVANÝ TÝM


Náš tým je složen z odborníků, kteří mají široký mezioborový přesah a při práce se zaměřují na celostní přístup.

SPOLUPRÁCE S RODINOU


Rodiče jsou u nás součástí týmu. Společně pracujeme na cíleném komplexním rozvoji dítěte.

NEJSME SPECIÁLNÍ ŠKOLKA, jsme školka pro děti, které z nějakého důvodu potřebují terapeutický a respektující přístup. Přijímáme děti, u kterých je předpoklad přijetí do běžných základních škol a pomáháme jim tohoto cíle dosáhnout. Nejčastěji k nám chodí děti s poruchami autistického spektra (vysokofunkční), vývojovou dysfázií a s ADHD. Není však výjimkou, že jsou u nás i děti bez diagnózy, které pro svůj rozvoj potřebují prostě trochu jiný přístup. Náš program je o hodně náročnější a obsáhlejší než program v běžných MŠ. Není výjimkou, že se u nás děti naučí číst, psát, počítat v řádech tisíců a mají rozsáhlé znalosti ze vzdělávací oblasti Poznáváme svět. Nemusíte se tak bát, že by u nás Vaše dítě jakkoliv strádalo a nemělo dostatečně podnětné vzdělávací prostředí.

Náš přístup

Ukazujeme Vám cestu, po které pak společně kráčíme... krůček po krůčku :-)
Připravujeme děti pro život

Pracujeme podle vlastní metodiky, která vychází z principů Montessori pedagogiky, které jsme upravili tak, aby vyhovovaly potřebám dětí s neurovývojovými poruchami, a doplnili o terapeutické postupy. Tím vznikl unikátní a velmi efektivní program pro přípravu těchto dětí na život a na vstup do běžných MŠ a ZŠ. Již samotný program školičky má terapeutický charakter s cílem děti harmonizovat, vést je k samostatnosti a dát jim kompetence pro zvládání běžného života. Nástavbový terapeutický program je pak zaměřen na individuální péči o jednotlivce, s cílem intenzivnějšího rozvoje oslabených oblastí. Individuální terapeutická péče je vždy sestavena na míru jednotlivci, kombinací přístupů a technik, aby efektivně rozvíjela každé dítě podle jeho aktuálních potřeb a možností. V neposlední řadě pracujeme i s rodiči, kterým pomáháme podporovat své děti správným způsobem a umožnit jim tak, co nejrychlejší rozvoj osobnosti, k čemuž slouží pravidelné semináře, workshopy, konzultace a supervize.

 • Speciální pedagogika a Montessori terapie

  Základem naší péče je pedagogická terapie s celostním přístupem, která se zaměřuje na komplexní rozvoj dítěte.

 • Sociální rehabilitace

  Rozvíjí veškeré dovednosti potřebné k začlenění dítěte do běžného života. Součástí jsou praktické nácviky - individuální, skupinové i v terénu.

 • Terapie psychomotorického vývoje

  Komplexní rozvoj dítěte spočívá ve správném fungování těla jako celku, proto ani terapii pohybu a práci s primárními reflexy nelze opomíjet.

 • Další terapie

  Kraniosakální terapie, zooterapie, marmová terapie, reflexní terapie, BioMat, aromaterapie, Bachovy esence...

Chcete se nás na něco zeptat?

Pokud jste na našem webu nenašli potřebné informace, kontaktujte nás.
Nahraný obrázek

Mgr. Barbora Janoudová

+ 420 606 184 815 janoudova@terapeutickaskolicka.cz
Barbora je spolumajitelka a jednatelka společnosti, ve školičce působí jako metodik, speciální pedagog a celostní terapeut. Pokud máte zájem o přijetí dítěte do školičky, pak kontaktujte přímo Barboru, která Vám poskytne veškeré informace.
Nahraný obrázek

Bc. Martin Janoud

+ 420 728 778 977 janoud@terapeutickaskolicka.cz
Martin je spolumajitel a jednatel společnosti, ve školičce má na starost kompletní zajištění provozu a působí zde jako speciální pedagog a rehabilitační pracovník. Pokud máte otázky týkající se fakturace, plateb a provozu školičky, kontaktujte Martina a on s Vámi vše vyřeší.

REFERENCE

Napsali o nás naši klienti...

Chtěli byste, aby Vaše dítě docházelo do terapeutické školičky, ale naše služby jsou pro Vás finančně nedostupné? Kontaktujte nás, rádi Vám poradíme ohledně získání PNP a dáme Vám tipy na nadace, na které je možné se obrátit s žádostí o podporu.

Ještě máme volná místa na školní rok 2022/2023

174
Visit Us On Facebook