Terapeutická školička pro děti se speciálními potřebami

Proč právě naše péče?

Jsme první soukromá terapeutická školička zaměřená na komplexní péči o děti se speciálními potřebami s cílem připravit tyto děti na vstup do běžných základních škol. Náš přístup je založen na celostním vnímání jedince a řešení jeho aktuálních problémů odhalováním jejich příčin, nikoliv pouze potlačováním samotných projevů. Terapeutické postupy, ověřené dlouholetou praxí našich odborníků, přizpůsobujeme individualitě dítěte a vyhýbáme se diagnostickému škatulkování, které z dlouhodobého hlediska dítě znevýhodňuje. Nabízíme vhodné prostředí jak pro děti s vývojovým oslabením, tak pro děti s různorodými speciálními potřebami. Do péče školičky přijímáme děti již od 2 let věku, pokud vstupní vyšetření prokáže zralost dítěte pro umístění do předškolního zařízení.

Komplexní péče

u nás spočívá v propojení speciální pedagogiky a dalších oborů tak, aby docházelo k efektivnímu rozvoji oslabených funkcí dítěte. Zároveň posilujeme rodinu jako celek, protože pozitivní rodinné prostředí má na vývoj dítěte zásadní vliv.

Individuální přístup

je u nás samozřejmostí. Nepracujeme podle předem nastavených postupů a nevycházíme striktně z metodik pro danou diagnózu, veškeré aktivity vyplývají z individuálních terapeutických plánů navržených podle aktuálních potřeb a možností dítěte.

Specializovaný tým

je složen z odborníků, kteří pravidelně konzultují průběh terapií a plnění cílů individuálních terapeutických plánů, dále dohlížejí na jejich úpravu podle momentální potřeby dítěte. Průsečíkem jejich spolupráce je komplexní obraz dítěte a navržení optimální péče.

Spolupráce s rodinou

je v naší školičce jedním z pilířů terapeutické práce. S rodiči pravidelně probíráme možnosti podpory terapií v domácím prostředí a učíme je spolupráci s dítětem tak, aby docházelo ke vzájemné podpoře a upevnění dosažených dovedností a návyků.

Nejsme speciální školka, jsme školička pro děti, které potřebují speciální přístup. Nejčastěji k nám chodí děti s poruchami autistického spektra, poruchami řeči, opožděným vývojem nebo hyperaktivitou.

Náš přístup

Snažíme se dělat vám život jednodušší...
Naše terapie děti prostě baví!

Pracujeme podle vlastní jedinečné metodiky pro práci s dětmi se speciálními potřebami. Naše terapeutická péče je složena ze speciální pedagogiky, sociální rehabilitace, fyzioterapie a dalších terapií tak, aby komplexně rozvíjela každé dítě, podle jeho aktuálních potřeb a možností. Děti učíme pomocí principů zážitkové, intuitivní a alternativní pedagogiky. Pomáháme rodičům podporovat své děti správným způsobem a umožnit jim tak co nejrychlejší rozvoj osobnosti, k čemuž slouží pravidelné semináře, workshopy, konzultace a supervize.

 • Speciální pedagogika

  Základem naší péče je rozvoj percepčních, kognitivních a motorických funkcí

 • Sociální rehabilitace

  Rozvíjí veškeré dovednosti potřebné k maximálnímu začlenění do běžného života

 • Fyzioterapie

  Komplexní rozvoj dítěte spočívá ve správném fungování těla jako celku, proto ani terapii pohybu nelze opomíjet

 • Další terapie

  Zooterapie, Neurovývojová terapie, senzorická integrace, marmová terapie, reflexní terapie, BioMat...

Chcete se nás na něco zeptat?

Zodpovíme všechny Vaše dotazy a pomůžeme Vám vyřešit vše potřebné k využívání našich služeb.
Nahraný obrázek

Mgr. Barbora Janoudová

+ 420 606 184 815 janoudova@terapeutickaskolicka.cz
Barbora je spolumajitelka a jednatelka společnosti – stará se o pedagogickou a terapeutickou sekci firmy. Ve školičce působí jako speciální pedagog a terapeut. Pokud máte zájem o přijetí dítěte do školičky, pak kontaktujte přímo Barboru, která Vám poskytne veškeré informace.
Nahraný obrázek

Martin Janoud

+ 420 728 778 977 janoud@terapeutickaskolicka.cz
Martin je spolumajitel a jednatel společnosti – stará se o ekonomickou a provozní sekci firmy. Ve školičce působí jako fyzioterapeut a sociálně-rehabilitační pracovník. Pokud máte otázky týkající se fakturace, plateb a provozu školičky, kontaktujte přímo Martina a on s Vámi vše vyřeší.
Nahraný obrázek

Eva Jůnová

+420 606 105 973 junova@terapeutickaskolicka.cz
Eva se podílí na organizaci a koordinaci provozu firmy. Ve školičce působí jako chůva pro děti se speciálními potřebami a asistent speciálního pedagoga. Evu můžete kontaktovat pokud Barbora nebo Martin nejsou k dispozici, poskytne Vám veškeré základní informace.

REFERENCE

Napsali o nás naši klienti...

AKTUÁLNĚ MÁME 3 VOLNÁ MÍSTA

Kontaktujte nás a domluvte si termín osobní schůzky. Rádi Vám ukážeme naše prostory a seznámíme Vás s možnostmi naší terapeutické předškolní péče.
Visit Us On Facebook