Terapeutická školička pro děti se speciálními potřebami

Čím se lišíme od ostatních školek?

Poskytujeme komplexní terapeutickou předškolní péči pro děti se speciálními potřebami - zajistíme tedy předškolní vzdělávání i terapii oslabených oblastí. Svým zaměřením jsme někde uprostřed mezi speciální a běžnou mateřskou školou a snažíme se vyplnit jakousi "díru" v systému. Naše děti nepatří do speciálních školek, nicméně v běžných školkách, kam spadají v rámci inkluze, byly neúspěšné a mnohdy zcela "nezvladatelné". Naším cílem je připravit tyto děti do běžného života a na vstup do běžných mateřských a základních škol. Pracujeme podle vlastní metodiky, která usiluje o dosažení maximální samostatnosti dětí a posilování jejich kompetencí pro život. Děti se u nás učí pomocí zážitkové a alternativní pedagogiky. K dětem přistupujeme respektujícím způsobem, denně jim ukazujeme "správné" vzory chování a vedeme je k přebírání těchto principů a jejich používání ve vztahu k ostatním i sám k sobě. Ve školičce je jedna věkově smíšená třída pro 15 dětí s různými speciálními potřebami, protože určitá rozmanitost umožňuje učení se nápodobou.

Komplexní péče

Poskytujeme předškolní vzdělávání v kombinaci s ucelenou terapeutickou péčí o dítě i jeho rodinu.

Individuální přístup

Ke každému dítěti přistupujeme s ohledem na jeho aktuální potřeby, schopnosti a možnosti.

Specializovaný tým

Náš tým je složen z odborníků, kteří mají široký mezioborový přesah a při práce se zaměřují na celostní přístup.

Spolupráce s rodinou

Rodiče jsou u nás součástí týmu. Společně pracujeme na cíleném komplexním rozvoji dítěte.

NEJSME SPECIÁLNÍ ŠKOLKA, jsme školka pro děti, které z nějakého důvodu potřebují speciální přístup. Přijímáme děti, u kterých je předpoklad přijetí do běžných základních škol a pomáháme jim tohoto cíle dosáhnout. Nejčastěji k nám chodí děti s poruchami autistického spektra (vysokofunkční), vývojovou dysfázií, opožděným vývojem řeči a s ADHD.

Náš přístup

Snažíme se dělat vám život jednodušší...
Připravujeme děti pro život

Pracujeme podle vlastní jedinečné metodiky pro práci s dětmi se speciálními potřebami. Naše terapeutická péče je složena ze speciální pedagogiky, sociální rehabilitace, fyzioterapie a dalších terapií tak, aby komplexně rozvíjela každé dítě, podle jeho aktuálních potřeb a možností. Děti učíme pomocí principů zážitkové, intuitivní a alternativní pedagogiky. Pomáháme rodičům podporovat své děti správným způsobem a umožnit jim tak co nejrychlejší rozvoj osobnosti, k čemuž slouží pravidelné semináře, workshopy, konzultace a supervize.

 • Speciální pedagogika

  Základem naší péče je speciálně pedagogická terapie, která se zaměřuje na rozvoj oslabených oblastí

 • Sociální rehabilitace

  Rozvíjí veškeré dovednosti potřebné k maximálnímu začlenění do běžného života

 • Fyzioterapie

  Komplexní rozvoj dítěte spočívá ve správném fungování těla jako celku, proto ani terapii pohybu nelze opomíjet

 • Další terapie

  Neuro-vývojová stimulace, senzorická integrace, zooterapie, marmová terapie, kraniosakální terapie, reflexní terapie, BioMat, aromaterapie, Bachovy esence...

Chcete se nás na něco zeptat?

Pokud jste na našem webu nenašli potřebné informace, kontaktujte nás.
Nahraný obrázek

Mgr. Barbora Janoudová

+ 420 606 184 815 janoudova@terapeutickaskolicka.cz
Barbora je spolumajitelka a jednatelka společnosti – stará se o pedagogickou a terapeutickou sekci firmy. Ve školičce působí jako speciální pedagog a terapeut. Pokud máte zájem o přijetí dítěte do školičky, pak kontaktujte přímo Barboru, která Vám poskytne veškeré informace.
Nahraný obrázek

Bc. Martin Janoud

+ 420 728 778 977 janoud@terapeutickaskolicka.cz
Martin je spolumajitel a jednatel společnosti – stará se o ekonomickou a provozní sekci firmy. Ve školičce působí jako speciální pedagog a rehabilitační pracovník. Pokud máte otázky týkající se fakturace, plateb a provozu školičky, kontaktujte přímo Martina a on s Vámi vše vyřeší.

REFERENCE

Napsali o nás naši klienti...

Chtěli byste, aby Vaše dítě docházelo do terapeutické školičky, ale naše služby jsou pro Vás finančně nedostupné? Kontaktujte nás, rádi Vám poradíme ohledně získání PNP a dáme Vám tipy na nadace, na které je možné se obrátit s žádostí o podporu.

Od 15.1.2022 přijímáme přihlášky na školní rok 2022/2023

174
Visit Us On Facebook