22.7.2016

O nás

Již několik let působíme v oblasti komplexní péče o děti se speciálními potřebami, a právě naši klienti nás přivedli k myšlence předškolního terapeutického zařízení, kde by jejich dětem byla denně poskytována terapeutická péče, která by efektivně rozvíjela oslabené funkce. Výsledkem tohoto našeho „společného” projektu je terapeutická školička Mannaz, jejímž cílem je připravit děti se speciálními potřebami na začlenění do běžného života.

Z naší strany nás k tomuto projektu dohnala absence takovéhoto zařízení na trhu. Jako pracovníci komplexní péče jsme potřebovali své klienty odeslat do předškolního zařízení, kde by navázali na naší terapeutickou péči a společně bychom dosáhli efektivnějšího rozvoje dětí. Bohužel je v současné chvíli jen minimum zařízení, která jsou takovéto spolupráci otevřená. Proto jsme se rozhodli tuto díru na trhu zaplnit sami a vytvořit instituci, ve které jde v první řadě o děti a ne o naše „pohodlí“ 🙂

Naše myšlenka je poskytovat bezpečné prostředí jak dětem, tak jejich rodičům, kteří jsou nedílnou součástí terapeutickéhoprocesu. Je úžasné, když děti, pod naším vedením, dosahují každý den ve školičce významných pokroků. My ale chceme, aby si těchto pokroků užívali i rodiče doma. Proto považujeme za zásadní součást naší práce pracovat s rodiči na jejich rozvoji, aby mohli své děti k používání nových dovedností správně motivovat a pomohli jim je automatizovat v běžných denních činnostech.

A naše motto?

S NÁMI MŮŽETE BÝT UŽ ZASE „JEN” RODIČI…

Když jsme vymýšleli jméno firmy, hledali jsme něco, co bude přesně vystihovat naší vizi. A našli jsme…

Mannaz   je  dvacátá   runa germánského futharku prostého. Její název  je překládán jako „člověk ”.

Runa vyjadřuje fakt, že každý člověk je součástí lidstva, ale přitom si sám utváří svůj vlastní osud. Symbol poukazuje na schopnost jednotlivců pracovat společně ve prospěch druhých a zároveň povzbuzuje, že v nouzi nám druzí pomohou. Runa je charakteristická pro ty, kteří pečují o jiné. Mannaz ukazuje nejen jednotlivého člověka se všemi jeho přednostmi i nedostatky, ale hlavně lidské společenství. V severských podmínkách není život ve větší společnost lidí něčím dobrovolným, ale životní nutností. Samotný člověk není schopen během poměrně krátkého teplého období zajistit si vše potřebné k přežití dlouhé zimy. Společnost si proto musí vytvořit strukturu a rozdělit práci.

TÝM TERAPEUTICKÉ ŠKOLIČKY

 

Mgr. Barbora Janoudová

Barbora vystudovala zemědělskou školu se zaměřením na agropodnikání, při které absolvovala dvouletou praxi na veterinární ošetřovně malých zvířat. Od záměru dalšího působení v tomto oboru ji ale odvedla „náhoda” a další vzdělávání absolvovala v oboru Speciální pedagogika – vychovatelství a následně Speciální pedagogika se zaměřením na poradenskou a diagnostickou činnost. Později absolvovala mnoho specializačních kurzů a seminářů, pracovala na několika pracovních místech, kde sbírala cenné pracovní i životní zkušenosti, aby se opět její láska ke zvířatům a dětem mohla spojit a Barbora tak mohla dělat to, co jí baví. Barbora získala vzdělání a zkušenosti v oborech tradičních i netradičních, které mezi sebou kombinuje a využívá tak toho nejlepšího z každého z nich.

 

Kurzy a semináře, které Barbora absolvovala:

 • Jezdecká licence
 • Canisterapeutický kurz + zkoušky canisterapeutického psa a následná přezkoušení týmu
 • Reiki (I, II a III Master) s výukou základů tradiční čínské medicíny
 • Intuitivní diagnóza a mentální léčba
 • Základní kurz TČM
 • Výběr produktů Energy podle principů TČM
 • Veterinární preparáty Energy a jejich využití pro zvířata
 • Využití čínské medicíny při léčbě psů a koček
 • Praktická psychoterapie NLP
 • Body zdraví
 • Respektovat a být respektován (kurz výchovných a motivačních postupů a komunikačních dovedností) – komunikace oprávněných požadavků a emoce
 • Rekvalifikační kurz Poradce zdravého životního stylu
 • Body zdraví
 • Stáž včetně supervize v hipoterapeutické ambulantní péči v délce 300 hodin.
 • Rozvoj osobnosti s pomocí koní
 • Rekvalifikační kurz Pečovatel/pečovatelka o děti ve věku 0 – 15 let
 • Rekvalifikační kurz Lektor
 • Bach Internacional Education Programe – Level 1
 • Systemická práce s rodinou
 • Poruchy autistického spektra bez intelektového handicapu – Aspergerův syndrom, autismus, přístup a metody práce
 • Školní zralost a zápis do školy
 • Rozvoj grafomotoriky u dětí předškolního a mladšího školního věku
 • Rozvoj percepčně kognitivních funkcí u dětí předškolního věku
 • Pedagogické minimum pro instruktory odborného výcviku
 • Metoda dobrého startu
 • Reiki Master Teacher
 • Vývojová diagnostika dětí s kombinovaným postižením – I.
 • Diagnostika míry školní připravenosti. Užívání MaTeRS mapujícího testu školní připravenosti
 • Vývojová diagnostika dětí s kombinovaným postižením – II.
 • Praktická aromaterapie pro každého
 • Konceptuální učení – příprava dětí se SVP na vstup do školy
 • Certifikační vzdělávání pro lektory Znakového jazyka pro batolata Baby Signs® a programu Go Kids® Rozvíjím se
 • Využívání diagnosticko-dynamického přístupu v poradenské praxi (předpokládané dokončení 2018)
 • Aromaterapie – Celostní péče o maminky (těhotenství a porod) a děti
 • Orientační logopedické vyšetření
 • Hyperaktivní, hypoaktivní a agresivní dítě v mateřské škole
 • ADHD ve třídě, školní družině
 • Prevence rizikového chování žáků s poruchou autistického spektra
 • Úvod do Neuro-vývojové stimulace – Pohybem se učíme®
 • Neuro-vývojová stimulace ve školní praxi – Pohybem se učíme®

Pracovní pozice, na kterých Barbora sbírala/sbírá své zkušenosti:

 • Odborné učiliště pro žáky s více vadami s.r.o., speciální pedagog, vedoucí oboru Zahradnické práce
 • OSVČ, speciální pedagog, alternativní terapeut, poradce zdravého životního stylu
 • MARTIN o.p.s., lektorka volnočasové aktivity – canisterapie
 • Domov pro seniory Slunečnice – aktivačně-motivační pracovník se psem, lektorka volnočasové aktivity – canisterapie
 • OVB Allfinanz, a.s. – obchodní vedoucí
 • Duhová cesta, z.s. – zakladatelka a ředitelka neziskové organizace, speciální pedagog, celostní terapeut, specialista na zooterapii, lektor
 • EDUCA – Institut celoživotního vzdělávání s.r.o. – ředitelka institutu, lektor

Kopie - IMG_20160709_131609Martin Janoud

Vzhledem k aktivnímu působení v cyklistice a znalosti tohoto prostředí si Martin dlouho myslel, že jeho parketou budou sportovci. Naštěstí ale člověk míní, osud mění a tak Martin začal pracovat se seniory, zdravotně postiženými a později s dětmi, na které se nyní specializuje. Již během studia Fyzioterapie začal se zájmem působit v oboru, narozdíl od svých spolužáků, kteří upřednostňovali finančně atraktivnější pracovní možnosti před profesním rozvojem. Díky tomu velmi rychle získal cenné zkušenosti a práce s rozmanitou klientelou Martinovi umožnila náhled i do souvisejících oborů, přičemž vznikla prvotní myšlenka na potřebu ucelené komplexní péče, která zde chybí. Martin se neustále vzdělává ve svém oboru a aktuálně k tomu studuje speciální pedagogiku, jelikož při práci s dětmi pocítil potřebu znalostí z této oblasti. Část jeho průběžného vzdělávání je zaměřena na celostní přístup, který umí vhodně kombinovat s klasickou rehabilitační péčí.

Praktické zkušnosti Martin sbíral díky rozmanité klientele během několika let působení v oboru:

 • Stáž na rehabilitačních odděleních ve dvou zdravotnických zařízeních v Belgii – 3 měsíce, v rámci studia VŠ
 • Rehabilitační ústav Kladruby – 1 měsíc, v rámci studia VŠ
 • CLPA Vysočany – v rámci studia VŠ
 • Fakultní nemocnice Královské Vinohrady – v rámci studia VŠ
 • Kontakt bB – dobrovolník, instruktor plavání tělesně postižených
 • Hospic Dobrého pastýře Čerčany – pečovatel, rehabilitační pracovník
 • Péče o klienta po traumatickém poranění mozku – osobní asistent, rehabilitační pracovník
 • Péče o pětileté dítě s narušenou komunikační schopností a tělesným oslabením – osobní asistent, rehabilitační pracovník
 • Šarlota Care, s.r.o. – pomocný fyzioterapeut v péči o seniory
 • Duhová cesta, z.s. – fyzioterapeut, rehabilitační pracovník komplexní péče o klienty se speciálními potřebami, sociálně-rehabilitační pracovník

Kurzy a semináře, které Martin absolvoval:

 • Kvalifikační kurz Sanitář
 • Masáž lávovými kameny
 • Rekvalifikační kurz Masér pro sportovní a rekondiční masáže mimo oblast zdravotnictví
 • Kvalifikační kurz Pracovník v sociálních službách
 • Rekvalifikační kurz Pečovatel/pečovatelka o děti ve věku 0 – 15 let
 • Reiki (I a II)
 • Dornova metoda a Breussova masáž
 • Kraniosakrální terapie
 • Dornova metoda II.
 • Kurz reflexní terapie
 • Ergoterapie a její využití v praxi
 • Škola reflexní terapie I.
 • Škola reflexní terapie II.
 • Škola reflexní terapie III.
 • Čínský pentagram
 • Marma Therapy I.
 • Úvod do Neuro-vývojové stimulace – Pohybem se učíme®
 • Neuro-vývojová stimulace ve školní praxi – Pohybem se učíme®

Kopie - img1468068923849Eva Jůnová

Eva vystudovala chemickou průmyslovou školu se zaměřením na chemickou technologii, ale jejím přáním bylo už tehdy vystudovat pedagogický obor a následně pracovat s malými dětmi. V pozdějším věku se, díky své dceři, speciální pedagožce, k práci s dětmi dostala. Vzhledem k faktu, že vychovala dítě se speciálními potřebami, načerpala tak mnoho cenných zkušeností, které dnes v práci s dětmi využívá. Díky péči o rodinné koně se Eva dostala k asistenci při hiporehabilitaci v neziskové organizaci Duhová cesta, z.s., kde se začala vzdělávat v problematice dětí se speciálními potřebami a později zde začala působit i jako asistent speciálního pedagoga. Eva se již několik let zajímá o využití přírodních prostředků a celostních terapií na podporu zdraví a celkově o zdravý životní styl a stravování.

x

Kurzy a semináře, které Eva absolvovala:

 • Reiki (I a II) s výukou základů tradiční čínské medicíny
 • Základní kurz TČM
 • Body zdraví – akupunktura, akupresura
 • Výběr produktů Energy podle principů TČM
 • Trénování paměti a mozkový jogging
 • Rekvalifikační kurz – Pečovatel / pečovatelka o děti ve věku 0 – 15 let
 • Rekvalifikační kurz – Poradce zdravého životního stylu
 • Rekvalifikační kurz – Lektor
 • Pedagogická podpora dítěte s narušenou komunikační schopností v MŠ
 • Soustavné vzdělávání v oboru a dlouhodobá práce pod supervizí speciálního pedagoga

Pracovní zkušenosti Eva získala na těchto pozicích:

 • Mnohaletá práce v několika firmách v oboru chemického průmyslu – laborantka
 • OSVČ – kosmetička, manikérka a vizážistka (Rekvalifikační kurzy: Kosmetika, Manikúra, Barevná typologie)
 • EDUCA – Institut celoživotního vzdělávání s.r.o. – administrativní pracovnice, lektor
 • Duhová cesta, z.s. – asistent hiporehabilitaci, asistent speciálního pedagoga, lektor, administrativní pracovník

Zlatuše Klicmanová

Zlatka má opravdu bohaté zkušenosti z oblasti výchovy dětí  – je matkou šesti dětí a babičkou deseti vnoučat. Díky tomu ji prakticky už nemá co překvapit 🙂 Za svůj život vystřídala několik pracovních pozic, ale poslední roky ji zavedly do pomáhajících profesí. Po několika letech práce v léčebně dlouhodobě nemocných se rozhodla vrátit k zpět k dětem a dodělala si vzdělání pro práci profesionální chůvy. Díky svým zkušenostem s vývojovou dysfázií, které získala díky své vnučce, se rozhodla pracovat právě s dětmi se speciálními potřebami, jelikož tato cílová skupina je pro ní osobní výzvou. Zlatka má spoustu životního elánu a chuti dále se vzdělávat, aby mohla poskytovat našim dětem tu nejlepší možnou péči.

x

Kurzy a semináře, které Zlatka absolvovala:

 • Kvalifikační kurz Sanitář
 • Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky + zkouška profesní kvalifikace
 • Zaškolení do metodiky Mannaz

Pracovní zkušenosti Zlatka získala na těchto pozicích:

 • Mnohaletá práce v několika oborech
 • Léčebna dlouhodobě nemocných – RHG spol. s r.o.

Michaela Štancová

Mia je matkou tří dětí, které ji naučily neuvěřitelné trpělivosti a toleranci. Je empatická, pečující a starostlivá, nicméně ne na úkor důslednosti, která je u nás tolik potřebná – Mia dokáže všechny děti „srovnat do latě“ s naprostým klidem, s úsměvem a s láskou 🙂 Vystudovala střední školu se zaměřením na podnikání, ale její oblastí zájmu jsou děti, se kterými se rozhodla pracovat. V průběhu života pracovala jako chůva v rodinách, připracovala svačinky pro děti v MŠ a realizovala se jako výtvarnice. Díky její povaze je předurčena právě pro práci s dětmi se speciálními potřebami, protože ji opravdu máloco vyvede z klidu. Mia se chce v této oblasti nadále vzdělávat, aby mohla dětem co nejlépe pomoct v jejich komplexním rozvoji.

x

Kurzy a semináře, které Mia absolvovala:

 • Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky + zkouška profesní kvalifikace
 • Zaškolení do metodiky Mannaz

Pracovní zkušenosti Mia získala na těchto pozicích:

 • Chůva v rodinách
 • Výtvarnice – Smaltum s.r.o.
 • Příprava svačinek pro MŠ

EXTERNĚ SPOLUPRACUJÍCÍ ODBORNÍCI

LÉKAŘI:

 • MUDr. Václav Kozák   –   pediatr, neonatolog   →   přejít na web
 • MUDr. Dagmar Drahorádová   –   pediatrička  →   přejít na web
 • MUDr. Ludmila Eleková   –   praktická lékařka, homeopatka   →   přejít na web
 • MUDr. Eva Zbořilová   –   oční lékařka  →   přejít na web
 • MUDr. Ivana Richterová  –   dětská neuroložka  →   přejít na web
 • MUDr. Monika Jechová   –   neuroložka  →   přejít na web
 • MUDr. Magdalena Ryšánková   –   dětská psychiatrička a psychoterapeutka  →   přejít na web
 • MDDr. Simona Jelínková (dříve Halamová)   –   zubní lékařka (Motol)   →   přejít na web

LOGOPEDI:

 • Mgr. Radka Martínková   –   klinická logopedka   →   přejít na web
 • Mgr. Kateřina Vondráčková   –   klinická logopedka  →   přejít na web

PSYCHOLOGOVÉ:

 • PhDr. Lenka Malátová   –   klinická psycholožka   →   přejít na web
 • PhDr. Božena Sulženková   –   klinická psycholožka  →   přejít na web
 • PhDr. Tomáš Komárek  –   psycholog   →   přejít na web
 • Mgr. Lucie Kovářová   –   psycholožka, psychoterapeutka  →   přejít na web

SPECIÁLNÍ PEDAGOGOVÉ:

 • Mgr. Romana Zikmundová   –   speciální pedagožka   →   přejít na web
 • Mgr. Karolína Ranglová   –   speciální pedagožka, psychoterapeutka  →   přejít na web

FYZIOTERAPEUTI:

 • Mgr. Šárka Smíšková  –   fyzioterapeutka, specialistka na hipoterapii   →   přejít na web
 • Mgr. Jana Uhlíková   –   fyzioterapeutka  →   přejít na web

Visit Us On Facebook