Už je to nějaký ten pátek, kdy jsme začali působit v oblasti komplexní péče o děti se speciálními potřebami a rodiče našich tehdejších klientů za námi opakovaně chodili s tím, že neexistuje žádná školka zaměřená na terapii dětí s neurovývojovými poruchami, které nepatří do speciálního školství (jsou bez MR). Zároveň jsme soustavně poslouchali, jak začlenění těchto dětí do běžných školek nefunguje, protože o neurovývojových poruchách tam v té době nikdo nic moc nevěděl. Postupně nás tak tito rodiče přivedli k myšlence založení předškolního terapeutického zařízení, kde by jejich dětem byla denně poskytována, mimo služeb školky, i cílená a komplexní terapeutická péče. Výsledkem tohoto našeho „společného“ projektu je terapeutická školička MANNAZ v Kralupech nad Vltavou, která je v provozu od února roku 2017.

Po pěti letech provozu terapeutické školičky jsme se rozhodli jít cestou Montessori. Montessori pedagogika a Montessori terapie se staly součástí naší metodiky a celé prostředí školičky se proměnilo (a stále se proměňuje, jsme v asi nekonečném procesu :-)).

Od školního roku 2023/2024 změníme název a spolu s ním celý provoz terapeutické školičky převedeme pod nově vzniklou firmu, oddělenou od centra komplexní péče – dále bude školička fungovat jako Mateřská škola MANNAZ s.r.o. Tento krok jsme udělali v souvislosti se zápisem MŠ do rejstříku MŠMT (ke kterému dojde od září 2023).

 

Když jsme vymýšleli jméno firmy, hledali jsme něco, co bude přesně vystihovat naší vizi.

A našli jsme…

Mannaz je dvacátá runa germánského futharku prostého. Její název je překládán jako „člověk”.

Runa Mannaz reprezentuje lidstvo, společnost, člověka. V užším slova smyslu pak rodinu, okruh nejbližších. Vyjadřuje fakt, že každý člověk je součástí společnosti, ale přitom je sám tvůrcem svého vlastního osudu. Vybízí k tomu, aby člověk žil obyčejný život neobyčejným způsobem a jeho činy byly v souladu s jeho myšlenkami. Zároveň poukazuje na důležitost spolupráce, spojení se ve prospěch druhých, vzájemnou pomoc a vztah se zvířaty. Runa je charakteristická pro ty, kteří pečují o jiné.

TÝM TERAPEUTICKÉ ŠKOLIČKY

Mgr. Barbora Janoudová

speciální pedagožka, spolumajitelka a jednatelka firmy, vedoucí pedagogické a terapeutické sekce

Bc. Martin Janoud

speciální pedagog, rehabilitační pracovník, spolumajitel a jednatel firmy, vedoucí provozní a ekonomické sekce

Michaela Štancová

průvodkyně ve třídě

Eva Jůnová

chůva, asistentka speciálního pedagoga, podpora provozu firmy

Mgr. Dita Dlouhá

psycholožka, Montessori pedagožka a terapeutka, terapeutka komplexní péče

Perseus z Jasné hvězdy (alias Péro)

terapeutický pes

12
Visit Us On Facebook