Už je to nějaký ten pátek, kdy jsme začali působit v oblasti komplexní péče o děti se speciálními potřebami a rodiče našich tehdejších klientů za námi opakovaně chodili s tím, že neexistuje žádná školka zaměřená na terapii dětí s neurovývojovými poruchami, které nepatří do speciálního školství. Zároveň jsme soustavně poslouchali, jak začlenění těchto dětí do běžných školek nefunguje, protože o neurovývojových poruchách tam v té době nikdo nic moc nevěděl. Postupně nás tak tito rodiče přivedli k myšlence založení předškolního terapeutického zařízení, kde by jejich dětem byla denně poskytována, mimo služeb školky, i cílená a komplexní terapeutická péče. Výsledkem tohoto našeho „společného“ projektu je terapeutická školička MANNAZ v Kralupech nad Vltavou, která je v provozu od února roku 2017.

Když jsme vymýšleli jméno firmy, hledali jsme něco, co bude přesně vystihovat naší vizi.

A našli jsme…

Mannaz je dvacátá runa germánského futharku prostého. Její název je překládán jako „člověk”.

Runa Mannaz reprezentuje lidstvo, společnost, člověka. V užším slova smyslu pak rodinu, okruh nejbližších. Vyjadřuje fakt, že každý člověk je součástí společnosti, ale přitom je sám tvůrcem svého vlastního osudu. Vybízí k tomu, aby člověk žil obyčejný život neobyčejným způsobem a jeho činy byly v souladu s jeho myšlenkami. Zároveň poukazuje na důležitost spolupráce, spojení se ve prospěch druhých, vzájemnou pomoc a vztah se zvířaty. Runa je charakteristická pro ty, kteří pečují o jiné.

TÝM TERAPEUTICKÉ ŠKOLIČKY

Mgr. Barbora Janoudová

speciální pedagožka, spolumajitelka a jednatelka firmy, vedoucí pedagogické a terapeutické sekce

Bc. Martin Janoud

speciální pedagog, rehabilitační pracovník, spolumajitel a jednatel firmy, vedoucí provozní a ekonomické sekce

Vladimíra Kosařová

vedoucí provozu terapeutické školičky, chůva pro skupinu Dráčků

Michaela Štancová

chůva pro skupinu Skřítků

Eva Jůnová

chůva, asistentka speciálního pedagoga, podpora provozu firmy

Mgr. Kateřina Vondráčková

speciální pedagožka, klinická logopedka

Mgr. Dita Dlouhá

psycholožka, Montessori pedagožka a terapeutka, terapeutka komplexní péče

12
Visit Us On Facebook