22.7.2016

O nás


 
 d

NÁŠ   TÝM

 


Kopie - IMG_20160709_145659Mgr. Barbora Janoudová

Barbora vystudovala zemědělskou školu se zaměřením na agropodnikání, při které absolvovala dvouletou praxi na veterinární ošetřovně malých zvířat. Od záměru dalšího studia v tomto oboru ji ale odvedla „náhoda” a další vzdělávání absolvovala v oboru Speciální pedagogika – vychovatelství a následně Speciální pedagogika se zaměřením na poradenskou a diagnostickou činnost. Později absolvovala mnoho specializačních kurzů a seminářů, pracovala na několika pracovních místech, kde sbírala cenné pracovní i životní zkušenosti, aby se opět její láska ke zvířatům a dětem mohla spojit a Barbora tak mohla dělat to, co jí baví.

Barbora získala vzdělání a zkušenosti v oborech tradičních i netradičních, které mezi sebou kombinuje a využívá tak toho nejlepšího z každého z nich.

 

Kurzy a semináře, které Barbora absolvovala:

 • Jezdecká licence
 • Canisterapeutický kurz + zkoušky canisterapeutického psa a následná přezkoušení týmu
 • Reiki (I, II a III Master) s výukou základů tradiční čínské medicíny
 • Intuitivní diagnóza a mentální léčba
 • Základní kurz TČM
 • Výběr produktů Energy podle principů TČM
 • Veterinární preparáty Energy a jejich využití pro zvířata
 • Využití čínské medicíny při léčbě psů a koček
 • Praktická psychoterapie NLP
 • Body zdraví
 • Respektovat a být respektován (kurz výchovných a motivačních postupů a komunikačních dovedností) – komunikace oprávněných požadavků a emoce
 • Rekvalifikační kurz Poradce zdravého životního stylu
 • Body zdraví
 • Stáž včetně supervize v hipoterapeutické ambulantní péči v délce 300 hodin.
 • Rozvoj osobnosti s pomocí koní
 • Rekvalifikační kurz Pečovatel/pečovatelka o děti ve věku 0 – 15 let
 • Rekvalifikační kurz Lektor
 • Bach Internacional Education Programe – Level 1
 • Systemická práce s rodinou
 • Poruchy autistického spektra bez intelektového handicapu – Aspergerův syndrom, autismus, přístup a metody práce
 • Školní zralost a zápis do školy
 • Rozvoj grafomotoriky u dětí předškolního a mladšího školního věku
 • Rozvoj percepčně kognitivních funkcí u dětí předškolního věku
 • Pedagogické minimum pro instruktory odborného výcviku
 • Metoda dobrého startu
 • Reiki Master Teacher
 • Vývojová diagnostika dětí s kombinovaným postižením – I.
 • Diagnostika míry školní připravenosti. Užívání MaTeRS mapujícího testu školní připravenosti
 • Vývojová diagnostika dětí s kombinovaným postižením – II.
 • Praktická aromaterapie pro každého
 • Konceptuální učení – příprava dětí se SVP na vstup do školy
 • Certifikační vzdělávání pro lektory Znakového jazyka pro batolata Baby Signs® a programu Go Kids® Rozvíjím se
 • Využívání diagnosticko-dynamického přístupu v poradenské praxi (předpokládané dokončení 2018)
 • Aromaterapie – Celostní péče o maminky (těhotenství a porod) a děti
 • Orientační logopedické vyšetření
 • Hyperaktivní, hypoaktivní a agresivní dítě v mateřské škole
 • ADHD ve třídě, školní družině
 • Prevence rizikového chování žáků s poruchou autistického spektra
 • Úvod do Neuro-vývojové stimulace – Pohybem se učíme®
 • Neuro-vývojová stimulace ve školní praxi – Pohybem se učíme®

Pracovní pozice, na kterých Barbora sbírala/sbírá své zkušenosti:

 • Odborné učiliště pro žáky s více vadami s.r.o., speciální pedagog, vedoucí oboru Zahradnické práce
 • OSVČ, speciální pedagog, alternativní terapeut, poradce zdravého životního stylu
 • MARTIN o.p.s., lektorka volnočasové aktivity – canisterapie
 • Domov pro seniory Slunečnice – aktivačně-motivační pracovník se psem, lektorka volnočasové aktivity – canisterapie
 • OVB Allfinanz, a.s. – obchodní vedoucí
 • Duhová cesta, z.s. – zakladatelka a ředitelka neziskové organizace, speciální pedagog, celostní terapeut, specialista na zooterapii, lektor
 • EDUCA – Institut celoživotního vzdělávání s.r.o. – ředitelka institutu, lektor

Kopie - IMG_20160709_131609Martin Janoud

Vzhledem k aktivnímu působení v cyklistice a znalosti tohoto prostředí si Martin dlouho myslel, že jeho parketou budou sportovci. Naštěstí ale člověk míní, osud mění a tak Martin začal pracovat se seniory, zdravotně postiženými a později s dětmi, na které se nyní specializuje. Již během studia Fyzioterapie začal se zájmem působit v oboru, narozdíl od svých spolužáků, kteří upřednostňovali finančně atraktivnější pracovní možnosti před profesním rozvojem. Díky tomu velmi rychle získal cenné zkušenosti a práce s rozmanitou klientelou Martinovi umožnila náhled i do souvisejících oborů, přičemž vznikla prvotní myšlenka na potřebu ucelené komplexní péče, která zde chybí. Martin se neustále vzdělává ve svém oboru i v oborech souvisejících – aktuálně studuje speciální pedagogiku, jelikož při práci ve školičce pocítil potřebu znalostí z tohoto oboru. Část jeho průběžného vzdělávání je zaměřena na celostní přístup, který vhodně kombinuje s klasickou rehabilitační péčí.

 

Praktické zkušnosti Martin sbíral díky rozmanité klientele během několika let působení v oboru:

 • Stáž na rehabilitačních odděleních ve dvou zdravotnických zařízeních v Belgii – 3 měsíce, v rámci studia VŠ
 • Rehabilitační ústav Kladruby – 1 měsíc, v rámci studia VŠ
 • CLPA Vysočany – v rámci studia VŠ
 • Fakultní nemocnice Královské Vinohrady – v rámci studia VŠ
 • Kontakt bB – dobrovolník, instruktor plavání tělesně postižených
 • Hospic Dobrého pastýře Čerčany – pečovatel, rehabilitační pracovník
 • Péče o klienta po traumatickém poranění mozku – osobní asistent, rehabilitační pracovník
 • Péče o pětileté dítě s narušenou komunikační schopností a tělesným oslabením – osobní asistent, rehabilitační pracovník
 • Šarlota Care, s.r.o. – pomocný fyzioterapeut v péči o seniory
 • Duhová cesta, z.s. – fyzioterapeut, rehabilitační pracovník komplexní péče o klienty se speciálními potřebami, sociálně-rehabilitační pracovník

Kurzy a semináře, které Martin absolvoval:

 • Kvalifikační kurz Sanitář
 • Masáž lávovými kameny
 • Rekvalifikační kurz Masér pro sportovní a rekondiční masáže mimo oblast zdravotnictví
 • Kvalifikační kurz Pracovník v sociálních službách
 • Rekvalifikační kurz Pečovatel/pečovatelka o děti ve věku 0 – 15 let
 • Reiki (I a II)
 • Dornova metoda a Breussova masáž
 • Kraniosakrální terapie
 • Dornova metoda II.
 • Kurz reflexní terapie
 • Ergoterapie a její využití v praxi
 • Škola reflexní terapie I.
 • Škola reflexní terapie II.
 • Škola reflexní terapie III.
 • Čínský pentagram
 • Marma Therapy I.
 • Úvod do Neuro-vývojové stimulace – Pohybem se učíme®
 • Neuro-vývojová stimulace ve školní praxi – Pohybem se učíme®

Kopie - img1468068923849Eva Jůnová

Eva vystudovala chemickou průmyslovou školu se zaměřením na chemickou technologii, ale jejím přáním bylo už tehdy vystudovat pedagogický obor a následně pracovat s malými dětmi. V pozdějším věku se, díky své dceři, speciální pedagožce, k práci s dětmi dostala. Vzhledem k faktu, že vychovala dítě se speciálními potřebami, načerpala tak mnoho cenných zkušeností, které dnes v práci s dětmi využívá. Díky péči o rodinné koně se Eva dostala k asistenci při hiporehabilitaci v neziskové organizaci Duhová cesta, z.s., kde se začala vzdělávat v problematice dětí se speciálními potřebami a později zde začala působit i jako asistent speciálního pedagoga.

Eva se již několik let zajímá o využití přírodních prostředků a celostních terapií na podporu zdraví a své zkušenosti předává dál jako lektor v oblasti zdravého životního stylu v oboru gerontopedagogiky.

 

Kurzy a semináře, které Eva absolvovala:

 • Reiki (I a II) s výukou základů tradiční čínské medicíny
 • Základní kurz TČM
 • Body zdraví – akupunktura, akupresura
 • Výběr produktů Energy podle principů TČM
 • Trénování paměti a mozkový jogging
 • Rekvalifikační kurz – Pečovatel / pečovatelka o děti ve věku 0 – 15 let
 • Rekvalifikační kurz – Poradce zdravého životního stylu
 • Rekvalifikační kurz – Lektor
 • Pedagogická podpora dítěte s narušenou komunikační schopností v MŠ
 • Soustavné vzdělávání v oboru a dlouhodobá práce pod supervizí speciálního pedagoga

Pracovní zkušenosti Eva získala na těchto pozicích:

 • Mnohaletá práce v několika firmách v oboru chemického průmyslu – laborantka
 • OSVČ – kosmetička, manikérka a vizážistka (Rekvalifikační kurzy: Kosmetika, Manikúra, Barevná typologie)
 • EDUCA – Institut celoživotního vzdělávání s.r.o. – administrativní pracovnice, lektor
 • Duhová cesta, z.s. – asistent hiporehabilitaci, asistent speciálního pedagoga, lektor, administrativní pracovník

Eliška Richterová

Eliška vystudovala obor pečovatelské služby, nicméně už během studia si začala uvědomovat, že to není přesně to, co by chtěla v budoucnu dělat. Vzhledem ke své lásce k dětem a osobní zkušenosti s péčí o bratra s postižením, toužila pracovat u dětí a pomáhat jim v jejich rozvoji. Když se naskytla možnost práce u dětí se speciálními potřebami, byla to pro Elišku jasná volba. Eliška se nyní vzdělává v metodice terapeutické školičky a pracuje pod supervizí speciálního pedagoga (a jde jí to moc dobře, protože není zkažená tradičním školským systémem). Eliška se chce této problematice více věnovat, proto bude následně absolvovat specializační školení a kurzy, které jí budou postupně zvedat kvalifikaci v oblasti vzdělávání a péče o děti se speciálními potřebami.

 

 

Praktické zkušenosti (praxe během studia):

 • LDN Roudnice nad Labem – pečovatelka

Kurzy a semináře, které Eliška absolvovala:

 • Komunikace s lidmi v souladu s fungováním mozku
 

x

EXTERNĚ SPOLUPRACUJÍCÍ ODBORNÍCI

 

LÉKAŘI:

 • MUDr. Václav Kozák   –   pediatr, neonatolog   →   přejít na web
 • MUDr. Dagmar Drahorádová   –   pediatrička  →   přejít na web
 • MUDr. Ludmila Eleková   –   praktická lékařka, homeopatka   →   přejít na web
 • MUDr. Eva Zbořilová   –   oční lékařka  →   přejít na web
 • MUDr. Ivana Richterová  –   dětská neuroložka  →   přejít na web
 • MUDr. Monika Jechová   –   neuroložka  →   přejít na web
 • MUDr. Magdalena Ryšánková   –   dětská psychiatrička a psychoterapeutka  →   přejít na web
 • MDDr. Simona Jelínková (dříve Halamová)   –   zubní lékařka (Motol)   →   přejít na web

 

LOGOPEDI:

 • Mgr. Radka Martínková   –   klinická logopedka   →   přejít na web
 • Mgr. Kateřina Vondráčková   –   klinická logopedka  →   přejít na web

 

PSYCHOLOGOVÉ:

 • PhDr. Lenka Malátová   –   klinická psycholožka   →   přejít na web
 • PhDr. Božena Sulženková   –   klinická psycholožka  →   přejít na web
 • PhDr. Tomáš Komárek  –   psycholog   →   přejít na web
 • Mgr. Lucie Kovářová   –   psycholožka, psychoterapeutka  →   přejít na web

 

SPECIÁLNÍ PEDAGOGOVÉ:

 • Mgr. Romana Zikmundová   –   speciální pedagožka   →   přejít na web
 • Mgr. Karolína Ranglová   –   speciální pedagožka, psychoterapeutka  →   přejít na web

 

FYZIOTERAPEUTI:

 • Mgr. Šárka Smíšková  –   fyzioterapeutka, specialistka na hipoterapii   →   přejít na web
 • Mgr. Jana Uhlíková   –   fyzioterapeutka  →   přejít na web

 

Visit Us On Facebook