22.7.2016

O nás

Již několik let působíme v oblasti komplexní péče o děti se speciálními potřebami, a právě naši klienti nás přivedli k myšlence předškolního terapeutického zařízení, kde by jejich dětem byla denně poskytována terapeutická péče, která by efektivně rozvíjela oslabené funkce. Výsledkem tohoto našeho „společného” projektu je terapeutická školička Mannaz, jejímž cílem je připravit tyto děti do běžného života.

Z naší strany nás k tomuto projektu dohnala absence takovéhoto zařízení na trhu. Jako pracovníci komplexní péče jsme potřebovali své klienty odeslat do předškolního zařízení, kde by navázali na naší terapeutickou péči a společně bychom dosáhli efektivnějšího rozvoje dětí. Bohužel je v současné chvíli jen minimum zařízení, která jsou takovéto spolupráci otevřená. Proto jsme se rozhodli tuto díru na trhu zaplnit sami a vytvořit instituci, ve které jde v první řadě o děti a ne o pohodlí personálu 🙂

Naše myšlenka je poskytovat zázemí jak dětem, tak jejich rodičům, kteří jsou nedílnou součástí rehabilitačního týmu. Je úžasné, když děti, pod naším vedením, dosahují každý den ve školičce pokroků. My ale chceme, aby těchto pokroků využívali i doma. Proto považujeme za nutné pracovat i s rodiči, na jejich rozvoji, aby mohli děti k zařazení nových dovedností správně motivovat a pomohli jim je automatizovat v běžných denních činnostech.

Při naší práci se neodvoláváme na jeden pedagogický či terapeutický směr. Kombinujeme vše klasické i alternativní, co se nám za léta praxe osvědčilo. Metodiku máme danou, ale veškeré postupy vytváříme vždy podle konkrétní situace a konkrétního dítěte, protože to co zabere na jednoho, nemusí dosahovat takového efektu u jiného.

 

A naše motto?

S NÁMI MŮŽETE BÝT UŽ „JEN” RODIČE…

 

Logo Mannaz PNGKdyž jsme vymýšleli jméno firmy, hledali jsme něco, co bude přesně vystihovat naší vizi.

A našli jsme…

Mannaz   je  dvacátá   runa  germánského  futharku prostého. Její název  je překládán jako „člověk ”.

 

Runa vyjadřuje fakt, že každý člověk je součástí lidstva, ale přitom si sám utváří svůj vlastní osud. Symbol poukazuje na schopnost jednotlivců pracovat společně ve prospěch druhých a zároveň povzbuzuje, že v nouzi nám druzí pomohou. Runa je charakteristická pro ty, kteří pečují o jiné. Mannaz ukazuje nejen jednotlivého člověka se všemi jeho přednostmi i nedostatky, ale hlavně lidské společenství. V severských podmínkách není život ve větší společnost lidí něčím dobrovolným, ale životní nutností. Samotný člověk není schopen během poměrně krátkého teplého období zajistit si vše potřebné k přežití dlouhé zimy. Společnost si proto musí vytvořit strukturu a rozdělit práci.

 
 

 
 d

NÁŠ   TÝM

 


Kopie - IMG_20160709_145659Mgr. Barbora Janoudová

Barbora vystudovala zemědělskou školu se zaměřením na agropodnikání, při které absolvovala dvouletou praxi na veterinární ošetřovně malých zvířat. Od záměru dalšího studia v tomto oboru ji ale odvedla „náhoda” a další vzdělávání absolvovala v oboru Speciální pedagogika – vychovatelství a následně Speciální pedagogika se zaměřením na poradenskou a diagnostickou činnost. Později absolvovala mnoho specializačních kurzů a seminářů, pracovala na několika pracovních místech, kde sbírala cenné pracovní i životní zkušenosti, aby se opět její láska ke zvířatům a dětem mohla spojit a Barbora tak mohla dělat to, co jí baví.

Barbora získala vzdělání a zkušenosti v oborech tradičních i netradičních, které mezi sebou kombinuje a využívá tak toho nejlepšího z každého z nich.

 

Kurzy a semináře, které Barbora absolvovala:

 • Jezdecká licence
 • Canisterapeutický kurz + zkoušky canisterapeutického psa a následná přezkoušení týmu
 • Reiki (I, II a III Master) s výukou základů tradiční čínské medicíny
 • Intuitivní diagnóza a mentální léčba
 • Základní kurz TČM
 • Výběr produktů Energy podle principů TČM
 • Veterinární preparáty Energy a jejich využití pro zvířata
 • Využití čínské medicíny při léčbě psů a koček
 • Praktická psychoterapie NLP
 • Body zdraví
 • Respektovat a být respektován (kurz výchovných a motivačních postupů a komunikačních dovedností) – komunikace oprávněných požadavků a emoce
 • Rekvalifikační kurz Poradce zdravého životního stylu
 • Body zdraví
 • Stáž včetně supervize v hipoterapeutické ambulantní péči v délce 300 hodin.
 • Rozvoj osobnosti s pomocí koní
 • Rekvalifikační kurz Pečovatel/pečovatelka o děti ve věku 0 – 15 let
 • Rekvalifikační kurz Lektor
 • Bach Internacional Education Programe – Level 1
 • Systemická práce s rodinou
 • Poruchy autistického spektra bez intelektového handicapu – Aspergerův syndrom, autismus, přístup a metody práce
 • Školní zralost a zápis do školy
 • Rozvoj grafomotoriky u dětí předškolního a mladšího školního věku
 • Rozvoj percepčně kognitivních funkcí u dětí předškolního věku
 • Pedagogické minimum pro instruktory odborného výcviku
 • Metoda dobrého startu
 • Reiki Master Teacher
 • Vývojová diagnostika dětí s kombinovaným postižením – I.
 • Diagnostika míry školní připravenosti. Užívání MaTeRS mapujícího testu školní připravenosti
 • Vývojová diagnostika dětí s kombinovaným postižením – II.
 • Praktická aromaterapie pro každého
 • Konceptuální učení – příprava dětí se SVP na vstup do školy
 • Certifikační vzdělávání pro lektory Znakového jazyka pro batolata Baby Signs® a programu Go Kids® Rozvíjím se
 • Využívání diagnosticko-dynamického přístupu v poradenské praxi (předpokládané dokončení 2018)
 • Aromaterapie – Celostní péče o maminky (těhotenství a porod) a děti
 • Orientační logopedické vyšetření
 • Hyperaktivní, hypoaktivní a agresivní dítě v mateřské škole
 • ADHD ve třídě, školní družině
 • Prevence rizikového chování žáků s poruchou autistického spektra
 • Úvod do Neuro-vývojové stimulace – Pohybem se učíme®
 • Neuro-vývojová stimulace ve školní praxi – Pohybem se učíme®

Pracovní pozice, na kterých Barbora sbírala své zkušenosti:

 • Odborné učiliště pro žáky s více vadami s.r.o., speciální pedagog, vedoucí oboru Zahradnické práce
 • OSVČ, speciální pedagog, alternativní terapeut, poradce zdravého životního stylu
 • MARTIN o.p.s., lektorka volnočasové aktivity – canisterapie
 • Domov pro seniory Slunečnice – aktivačně-motivační pracovník se psem, lektorka volnočasové aktivity – canisterapie
 • OVB Allfinanz, a.s. – obchodní vedoucí
 • Duhová cesta, z.s. – zakladatelka a ředitelka neziskové organizace, speciální pedagog, celostní terapeut, specialista na zooterapii, lektor
 • EDUCA – Institut celoživotního vzdělávání s.r.o. – ředitelka institutu, lektor

Kopie - IMG_20160709_131609Martin Janoud

Vzhledem k aktivnímu působení v cyklistice a znalosti tohoto prostředí si Martin dlouho myslel, že jeho parketou budou sportovci. Naštěstí ale člověk míní, osud mění a tak Martin začal pracovat se seniory, zdravotně postiženými a později s dětmi, na které se nyní specializuje. Již během studia Fyzioterapie začal se zájmem působit v oboru, narozdíl od svých spolužáků, kteří upřednostňovali finančně atraktivnější pracovní možnosti před profesním rozvojem. Díky tomu velmi rychle získal cenné zkušenosti a práce s rozmanitou klientelou Martinovi umožnila náhled i do souvisejících oborů, přičemž vznikla prvotní myšlenka na potřebu ucelené komplexní péče, která zde chybí. Martin se neustále vzdělává ve svém oboru i v oborech souvisejících, tak aby dokázal efektivně pracovat s požadavky svých kolegů pedagogů, logopedů, ergoterapeutů… Část jeho průběžného vzdělávání je zaměřena na celostní přístup, který vhodně kombinuje s klasickou rehabilitační péčí.

 

Praktické zkušnosti Martin sbíral díky rozmanité klientele během několika let působení v oboru:

 • Stáž na rehabilitačních odděleních ve dvou zdravotnických zařízeních v Belgii – 3 měsíce, v rámci studia VŠ
 • Rehabilitační ústav Kladruby – 1 měsíc, v rámci studia VŠ
 • CLPA Vysočany – v rámci studia VŠ
 • Fakultní nemocnice Královské Vinohrady – v rámci studia VŠ
 • Kontakt bB – dobrovolník, instruktor plavání tělesně postižených
 • Hospic Dobrého pastýře Čerčany – pečovatel, rehabilitační pracovník
 • Péče o klienta po traumatickém poranění mozku – osobní asistent, rehabilitační pracovník
 • Péče o pětileté dítě s narušenou komunikační schopností a tělesným oslabením – osobní asistent, rehabilitační pracovník
 • Šarlota Care, s.r.o. – pomocný fyzioterapeut v péči o seniory
 • Duhová cesta, z.s. – fyzioterapeut, rehabilitační pracovník komplexní péče o klienty se speciálními potřebami, sociálně-rehabilitační pracovník

Kurzy a semináře, které Martin absolvoval:

 • Kvalifikační kurz Sanitář
 • Masáž lávovými kameny
 • Rekvalifikační kurz Masér pro sportovní a rekondiční masáže mimo oblast zdravotnictví
 • Kvalifikační kurz Pracovník v sociálních službách
 • Rekvalifikační kurz Pečovatel/pečovatelka o děti ve věku 0 – 15 let
 • Reiki (I a II)
 • Dornova metoda a Breussova masáž
 • Kraniosakrální terapie
 • Dornova metoda II.
 • Kurz reflexní terapie
 • Ergoterapie a její využití v praxi
 • Škola reflexní terapie I.
 • Škola reflexní terapie II.
 • Škola reflexní terapie III.
 • Čínský pentagram
 • Marma Therapy I.
 • Úvod do Neuro-vývojové stimulace – Pohybem se učíme®
 • Neuro-vývojová stimulace ve školní praxi – Pohybem se učíme®

Kopie - img1468068923849Eva Jůnová

Eva vystudovala chemickou průmyslovou školu se zaměřením na chemickou technologii, ale jejím přáním bylo už tehdy vystudovat pedagogický obor a následně pracovat s malými dětmi. V pozdějším věku se, díky své dceři, speciální pedagožce, k práci s dětmi dostala. Vzhledem k faktu, že vychovala dítě se speciálními potřebami, načerpala tak mnoho cenných zkušeností, které dnes v práci s dětmi využívá. Díky péči o rodinné koně se Eva dostala k asistenci při hiporehabilitaci v neziskové organizaci Duhová cesta, z.s., kde se začala vzdělávat v problematice dětí se speciálními potřebami a později zde začala působit i jako asistent speciálního pedagoga.

Eva se již několik let zajímá o využití přírodních prostředků a celostních terapií na podporu zdraví a své zkušenosti předává dál jako lektor v oblasti zdravého životního stylu v oboru gerontopedagogiky.

 

Kurzy a semináře, které Eva absolvovala:

 • Reiki (I a II) s výukou základů tradiční čínské medicíny
 • Základní kurz TČM
 • Body zdraví – akupunktura, akupresura
 • Výběr produktů Energy podle principů TČM
 • Trénování paměti a mozkový jogging
 • Rekvalifikační kurz – Pečovatel / pečovatelka o děti ve věku 0 – 15 let
 • Rekvalifikační kurz – Poradce zdravého životního stylu
 • Rekvalifikační kurz – Lektor
 • Pedagogická podpora dítěte s narušenou komunikační schopností v MŠ
 • Soustavné vzdělávání v oboru a dlouhodobá práce pod supervizí speciálního pedagoga

Pracovní zkušenosti Eva získala na těchto pozicích:

 • Mnohaletá práce v několika firmách v oboru chemického průmyslu – laborantka
 • OSVČ – kosmetička, manikérka a vizážistka (Rekvalifikační kurzy: Kosmetika, Manikúra, Barevná typologie)
 • EDUCA – Institut celoživotního vzdělávání s.r.o. – administrativní pracovnice, lektor
 • Duhová cesta, z.s. – asistent hiporehabilitaci, asistent speciálního pedagoga, lektor, administrativní pracovník

Eliška Richterová

Eliška vystudovala obor pečovatelské služby, nicméně už během studia si začala uvědomovat, že to není přesně to, co by chtěla v budoucnu dělat. Vzhledem ke své lásce k dětem a osobní zkušenosti s péčí o bratra s postižením, toužila pracovat u dětí a pomáhat jim v jejich rozvoji. Když se naskytla možnost práce u dětí se speciálními potřebami, byla to pro Elišku jasná volba. Eliška se nyní vzdělává v metodice terapeutické školičky a pracuje pod supervizí speciálního pedagoga (a jde jí to moc dobře, protože není zkažená tradičním školským systémem). Eliška se chce této problematice více věnovat, proto bude následně absolvovat specializační školení a kurzy, které jí budou postupně zvedat kvalifikaci v oblasti vzdělávání a péče o děti se speciálními potřebami.

 

 

Praktické zkušenosti (praxe během studia):

 • LDN Roudnice nad Labem – pečovatelka

Kurzy a semináře, které Eliška absolvovala:

 • Komunikace s lidmi v souladu s fungováním mozku
 

 

EXTERNĚ SPOLUPRACUJÍCÍ ODBORNÍCI

 

MUDr. Ludmila Eleková

Praktická lékařka, homeopatka

MUDr. Dagmar Drahorádová

Pediatrička

Mgr. Romana Zikmundová

Speciální pedagog

Mgr. Radka Martínková

Klinický logoped

Mgr. Lucie Kovářová

Psycholog, psychoterapeut

PhDr. Lenka Malátová

Klinický psycholog

MUDr. Eva Zbořilová

Oční lékař

Mgr. Šárka Smíšková

Fyzioterapeut

 
Visit Us On Facebook