21.7.2019

Seznam terapií, které ve školičce využíváme

Ve školičce používáme vlastní metodiku pro práci s dětmi se speciálními potřebami. Tato metodika jasně vymezuje styl práce s klientem a dovoluje využití všech terapeutických metod a postupů, či jejich částí, na které má daný terapeut kompetence a vzdělání.

Dítě tedy ve školičce, nebo v rámci ambulantní komplexní péče, podstupuje individuálně nastavenou terapeutickou péči, která se zaměřuje na dosažení cílů, které jsme si společně s rodiči a dětmi vytyčili – terapeutická péče se mění na základě aktuálních potřeb dítěte a celé rodiny. Ani terapeut mnohdy neví, jak bude terapie probíhat – z větší části si jí řídí samo dítě nebo je přihlíženo k jeho aktuálním potřebám a zájmům.

SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ TERAPIE

Speciálně pedagogická terapie je jakousi základní terapií v rámci naší komplexní péče – většina oblastí, které řešíme, spadá právě pod obor speciální pedagogiky. Tato základní terapie je pak doplňována o další metody a techniky, dle potřeb daného klienta a kompetencí konkrétního terapeuta. 

V rámci speciální pedagogické terapie pak dále ještě využíváme těchto terapeutických metod:

 • CANISTERAPII
 • MUZIKOTERAPII
 • TRAMPOLÍNOTERAPII
 • SENZORICKOU INTEGRACI
 • MINDFULNESS
 • RELAXAČNÍ A MEDITAČNÍ TECHNIKY
  • METODU DOBRÉHO STARTU
  • ZNAKOVÝ JAZYK PRO BATOLATA Baby Signs®
  • MONTESSORI PEDAGOGIKU I PRINCIPY MONTESSORI TERAPIE
  • a mnoho dalšího (vždy dle kompetencí daného terapeuta, který všechny své znalosti, dovednosti a zkušenosti kombinuje pro dosažení optimálního terapeutického přístupu vhodného v danou chvíli pro dané dítě)
 •  

V rámci speciálně pedagogické terapie se zaměřujeme především na tyto oblasti:

 • zrakové vnímání: orientace v prostoru (makro i mikroprostoru), pravo-levou orientaci, orientace v tělesném schématu, levo-pravý pohyb očí, zrakové rozlišování (barev, velikosti, tvaru, figury a pozadí, podobných a stranově obrácených tvarů…), zrakovoá analýza a syntéza, zraková paměť
 • sluchové vnímání: sluchová orientace, sluchové rozlišování (zvuků, tónů, hlásek, slabik slov, vět), vnímání a reprodukce rytmu, sluchová analýza a syntéza, sluchová paměť
 • paměť
 • myšlení: logické myšlení, abstraktní myšlení (přechod od konkrétního k abstraktnímu)
 • řeč: artikulace a artikulační obratnost, slovní zásoba a její adekvátní využívání, komunikační schopnosti
 • předmatematické a matematické představy: předčíselné a číselné představy, číselné řady, orientace v čase, struktura čísla, matematické operace
 • hrubá a jemná motorika (včetně mikromotoriky očních pohybů a mluvidel)
 • senzomotorické funkce (spojení vnímání s pohybem)
 • motorická koordinace (souhru jednotlivých pohybů, včetně rytmicity)
 • grafomotorika
 • emoce
 • autoregulace
 • pozornost, koncentrace, trpělivost
 • relaxace
 • upevňování získaných motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností a jejich převádění do praxe
 • nácvik sebeobsluhy: stravování, osobní hygiena, oblékání
 • nácvik samostatného pohybu včetně orientace ve vnitřním i venkovním prostoru
 • sociální nácviky
 • a další…

Sami vidíte, že tato terapie je tedy základem v komplexním rozvoji dítěte. Jako „doplňkové terapie“ pak využíváme zejména ty, které najdete popsané níže. 


FYZIOTERAPIE

Jednoduše lze říct, že bez správně prováděných pohybů těla nefunguje ani hlava – takže často zpočátku pracujeme pouze na rozvoji rovnováhy, koordinace a motoriky, abychom mohli následně pracovat například na rozvoji řeči, protože všechno se vším souvisí a nic nejde vynechat nebo obejít či ošidit. 

V RÁMCI FYZIOTERAPIE U NÁS PROBÍHÁ:

 • diagnostika a terapie psychomotorického vývoje
 • zdravotní cvičení a rozvoj pohybu hrou
 • terapeutické masáže
 • kinesiotaping
 • míčkování
 • Dornova metoda
 • Breussova masáž


ZOOTERAPIE

Zooterapie je terapie za pomoci zvířat. My se zabýváme speciálně pedagogickou terapií se zvířaty a jako své pomocníky využíváme naše speciálně vycvičené psy, kočky a koně. 

 • canisterapie v rámci speciálně pedagogické terapie – psi dochází do školičky v rámci určitých terapeutických aktivit
 • hiporehabilitace v rámci speciálně pedagogické terapie – provoz hiporehabilitace si naši klienti mohou sjednat jako doplňkovou službu v naší neziskové organizaci Duhová cesta, z.s. – více ZDE
 • felinoterapie v rámci speciálně pedagogické terapie – kočky navštěvují školičku nepravidelně

NEURO-VÝVOJOVÁ STIMULACE

Program pro inhibici přetrvávajících primárních reflexů – ucelená sestava cvičení, která má za cíl napodobit pohybové vzorce dítěte do věku 1 roku. Pravidelným cvičením dochází k odstranění těchto přetrvávajících reflexů. Více informací o této problematice najdete ZDE. Program cvičíme individuálně v rámci ambulantní komplexní péče a plánujeme jeho zařazení i do každodenního programu školičky. 


KRANIOSAKRÁLNÍ TERAPIE

Kraniosakrální terapie je vyvinuta s klasické osteopatie a jedná se o velice jemnou, neinvazivní manipulativní techniku, která je velmi dobře aplikovatelná právě u dětí – je bezbolestná, velmi jemně kontaktní a lze ji provádět u malých dětí i ve spánku. Podstatou této terapie je vyrovnání pulzaci mozkomíšního moku mezi lebkou a pánví a odstranění „bloků“ v těle – velmi jednoduše řečeno, je to celé samozřejmě mnohem složitější. Tímto procesem se aktivuje samouzdravovací schopnost těla, které se může začít postupně samo regenerovat. S touto metodou máme velmi pozitivní zkušenosti jak u sebe, tak u našich klientů. Základní ošetření dělá Martin, pro složitější případy máme spolupracujícího námi prověřeného terapeuta. Více o kraniosakrální terapii se dočtete ZDE


REFLEXNÍ TERAPIE

Terapie spadající do alternativní medicíny, která využívá skutečnosti, že všechny orgány v těle mají svoje reflexní místo na dlaních nebo chodidlech a stimulací těchto míst lze tak nepřímo stimulovat i daný orgán, který je přímo nebo nepřímo zodpovědný za naše psychické nebo fyzické potíže. Velkou výhodou této terapie je fakt, že ji může dítě provádět samo doma každý den – konkrétní hmaty ukážeme a naučíme. Pomocí reflexní terapie tak můžete zmírnit kašel a rýmu, zlepšit spánek, zklidnit nával hyperaktivity, zlepšit chuť k jídlu a mnoho dalšího. Více informací si můžete přečíst třeba ZDE


MARMOVÁ TERAPIE (MARMOVÁ MASÁŽ)

Marmová terapie je speciální masáž, která vychází z Ajurvédy. Masáží se aktivují body na těle, které se nazývají marmy. V těchto bodech se stýkají nervy se svaly, žilami, kostmi, klouby a šlachami a jejich stimulací se uklidňuje psychika, dodává energie, podporuje funkce orgánů, ulevuje od bolesti, vyrovnávají energie a rozpouští energetické bloky. Tato terapie má původ na bitevním poli, a to doslova. Před tisíci lety v bojích v dávné Indii bylo třeba rychlého a účinného zásahu k ošetření zraněných a za tímto účelem byl vyvinut tento léčebný systém. Dneska se díky rychlému efektu používá u sportovců ve vysokých soutěžích, když chtějí i přes lehčí poranění pokračovat. Marmová terapie mění biochemii v těle a zahajuje tak samovolné uzdravování – pomocí stimulace bodů řekneme tělu, aby v produkovalo to, co potřebuje k okamžitému zlepšení stavu a postupnému vyléčení. U dětí se provádí jemněji, s olejem i jen jako tlaková masáž bez oleje – záleží na provedení. Pokud se používá k ošetření akutních stavů, je razantnější a dle vlastní zkušenosti můžeme říct, že to fakt bolí (správnou stimulací bodu dojde k takovému malému vnitrobodovému „výbuchu“). Nicméně u dětí ji takto lze použít jen v případě nutné nouze (dobře řeší třeba krev z nosu), ale ne všechny děti jsou ochotné toto intenzivní řešení podstoupit 🙂 Masáže jsou však poměrně dobře snášeny. 


AMETHYST BioMat™

Podložku Amethyst BioMat používáme zejména ve spojení s fyzioterapii a relaxací. Amethyst BioMat™ je moderní výhřevný systém, který generuje dlouhé infračervené záření a anionty. Při používání podložky dochází k celkovému prohřátí organismu, zlepšení tělesné teploty, podporuje se imunitní systém, přechodně se snižuje lokální bolest, má sedativní účinky organismus, podporuje hluboký spánek, zlepšuje prokrvení a okysličení tkání. Dětmi je oblíbená, protože hřeje, zklidňuje a mají při ležení na ní další příjemné vjemy – světýlka a vůně. Více informací se můžete dozvědět ZDE


BACHOVA KVĚTOVÁ TERAPIE

Bachovy esence jsou ucelený systém 38 výtažků z různých květů a rostlin, který pomáhá člověku zvládnout nejrůznější emoce a harmonizovat psychiku, čímž mají nepřímo vliv i na tělo a jeho potíže (psychosomatika). Stres, starosti, problémy, traumata a křivdy z minulosti, které nejsou vyřešeny, se otiskují do našeho dalšího prožívání a působí nám v životě další komplikace. Pomocí tohoto systému lze tyto psychické otisky vyřešit a zamezit jim tak, aby dále ovlivňovaly naše chování i prožívání. Zní to celkem neuvěřitelně, kdybychom neměli osobní zkušenosti, možná bychom tomu také nevěřili, nicméně vlastní prožitky, odstranění mnoha neduhů u našich zvířata a sledování pozitivních změn u desítek dětí nás za ta léta používání přesvědčila na 1000%. Pokud terapie nefunguje, což se občas stává, je to většinou způsobeno špatně zvolenou kombinací jednotlivých esencí pro daného jedince – změna složení většinou vše vyřeší. Mnoho let jsme hledali schopné terapeuty, kteří by uměly pracovat s emocemi dětí s PAS a namíchaly nám vhodné kombinace esencí na míru – nenašli jsme. Vzdělání si proto dodělala Barbora a nyní esence na míru dokáže svým klientům namíchat vždy skutečně na míru, dle jejich aktuálních potřeb (protože klienty zná, dokonale zná jejich projevy a ví, co se za nimi skutečně skrývá). Více informací se dozvíte ZDE


AROMATERAPIE

Aromaterapie (terapie vůněmi) je u většiny dětí velmi oblíbeným prostředkem k harmonizaci psychiky i k první pomoci v případě nemoci. Vyjma případů, kdy jsou děti extrémně citlivé na pachy – tam ale aromaterapii používáme k terapeutické desenzitivizaci (v rámci učení se zvládání běžného života). Řada studií (výzkum započal již v roce 1993) se zaměřila přímo na vliv aromaterapie při PAS a jejich souhrn, včetně rozsáhlých vlastních zkušeností, prezentovaly tři aromaterapeutky na konferenci o autismu v Novém Dilí v roce 2006. Zkoumaly vliv aromaterapie na vývoj komunikačních dovedností u autistických dětí. Pro svoji studii používaly levandulový olej, který snižuje úzkost a stres, zmírňuje hyperaktivitu a obsesivní chování a zároveň podporuje koncentraci. Konstatovaly, že aromaterapie pomohla dětem zlepšit sociální interakci, a to různou měrou, v pěti případech ze šesti. My osobně máme vyzkoušenu řadu olejů a běžně s nimi u dětí pozitivně ovlivňujeme zvýšenou aktivitu, spánek, nevolnost, kašel i strach. Za zkoušku to tak určitě stojí, přidanou hodnotou je úžasně provoněný domov 🙂


FYTOTERAPIE A DIETETIKA

Na základě bohatých zkušeností z osobního života víme, jak výrazný vliv má strava na tělo i mysl. U dětí s neurovývojovými poruchami je stravování alfou a omegou komplexní péče. Kvalitní strava doplněná kvalitní suplementací dokáže skutečně zázraky. U mnoha dětí jsme měli možnost sledovat, jak komplexní změna jídelníčku a stravovacích návyků ovlivnila jejich chování a skokově zrychlila rozvoj oslabených oblastí… mnoho rodičů našich klientů by Vám o tom mohlo povyprávět. Děti s neurovývojovými poruchami jsou extrémně citlivé na jakékoliv chemické látky, takže správná strava bez těchto látek skutečně velmi rychle umožní dítěti fungovat daleko lépe, bez soustavné „intoxikace“ látkami, na které má často intoleranci. Stejně tak jsme se nespočetněkrát přesvědčili o síle bylin (fytoterapie) při léčbě těla i duše. Je to vždy naší první volbou, při řešení jakýchkoliv obtíží našich klientů. Vzhledem k širokým znalostem a bohatým zkušenostem našich terapeutů dokážeme většinou rovnou doporučit vhodné preparáty nebo doporučit vhodného a námi ověřeného specialistu (u terapií, u kterých nemáme takové zkušenosti, ale vidíme je jako aktuálně potřebné). Nespecializujeme se na jednu firmu ani na jeden typ produktů a nejsme prodejci – vycházíme z mnohaletého studia této problematiky a osobní zkušenosti s danými produkty různých firem a z různých oblastí (medicinální houby, konopí, homeopatie, Schüsslerovy minerální soli, gemmoterapie, bylinné tinktury, rybí tuky, vitamíny a minerály…).

1681
Visit Us On Facebook