22.7.2019

Ambulantní péče

Pro děti, které nedochází do naší terapeutické školičky, nabízíme možnost ambulantní komplexní terapeutické péče.

Do ambulance dochází nejčastěji děti, které nelze z důvodu věku zařadit do péče terapeutické školičky a děti, které u nás ukončily docházku, nyní jsou zařazeni do běžných MŠ/ZŠ a zůstávají u nás v komplexní terapeutické péči.

Spolupracujeme s řadou externích specialistů, díky kterým dokážeme pokrýt široké spektrum péče.

Poskytujeme dlouhodobou spolupráci i jednorázové služby.

CO NABÍZÍME?

  • konzultace, poradenství a terapie pro děti se speciálními potřebami
  • ucelený systém komplexní péče pro děti od narození do 18 let
  • mezioborový spolupracující tým specialistů
  • externě spolupracující tým  specialistů, lékařů a celostních terapeutů
  • individuální přístup
  • otevřené prostředí pro spolupráci s rodiči
  • podporu rodičů ve výchově a rozvoji dětí
  • zácvik rodičů do aktivit podporujících terapie v domácím prostředí
  • supervizi práce dětí s rodiči v domácím prostředí
  • pravidelné semináře a workshopy pro rodiče

Nejčastěji k nám dochází děti, které potřebují pomoc v oblasti rozvoje percepčních, kognitivních a motorických funkcí. Dále pak děti, které mají potíže v sociální oblasti nebo mají poruchy chování. Naší specializací jsou neurovývojové poruchy.

Komplexní péče je vždy navržena individuálně, podle aktuálních potřeb, možností a schopností daného dítěte i celé rodiny, jelikož prostředí, ve kterém dítě žije je pro výsledky terapie zásadní. Proto se zaměřujeme nejdříve na to, co Vás nejvíce „pálí“ a následně řešíme to, co potřebuje dítě z našeho pohledu.

Při terapeutické práci se vyhýbáme diagnostickému škatulkování, jelikož jsme přesvědčeni, že z dlouhodobého hlediska dítě pouze znevýhodňuje. Pracujeme vždy s aktuálním stavem dítěte, ne s jeho diagnózou. V rámci komplexní péče využíváme jak konvenční, tak alternativní přístupy, které mezi sebou kombinujeme tak, aby docházelo k co největší efektivitě.

Důležitou součástí komplexní péče je spolupráce s rodiči, kteří za naší podpory převádějí již osvojené dovednosti do běžného života a v domácím prostředí s dítětem provádí cílené aktivity podporující ambulantní terapeutickou péči. V rámci podpory rodičům poskytujeme zaškolení do jednotlivých podpůrných aktivit, konzultace, poradenství, supervize a vzdělávání v oblasti péče o děti se speciálními potřebami.

Visit Us On Facebook