22.7.2016

Vzdělávání pro rodiče

Jedním ze základních předpokladů komplexního rozvoje osobnosti dítěte je spolupráce s jeho rodinou. Náš systém komplexní péče děti připravuje na běžný život, ale je pak na rodičích, aby s dětmi ten běžný život žili. K tomu je ovšem potřeba svému dítěti porozumět, umět ho vhodně podpořit při zavádění osvojených dovedností do praxe a naučit se pracovat s jeho specifiky tak, aby příliš neomezovaly fungování v běžném životě. Pro rodiče našich klientů, proto pořádáme vzdělávací akce, které jsou zaměřeny na nejrůznější témata týkající se dětí se speciálními potřebami.

Pravidelně pořádáme semináře, workshopy a přátelská setkání se sdílením zkušeností. Dalším způsobem vzdělávání rodičů jsou společné víkendové aktivity rodin a terapeutů, které jsou zaměřeny na nácvik sociálních dovedností a zvládámí problémových situací v běžném životě.

AKTUÁLNÍ PROGRAM NAŠICH VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ A PODROBNÉ INFORMACE K JEDNOTLIVÝM UDÁLOSTEM NAJDETE NA NAŠEM FACEBOOKU

Visit Us On Facebook