22.7.2016

Vzdělávání

Teorie v knihách je krásná věc, ale léty praxe jsme zjistili, že v reálném světě ji lze jen málokdy použít tak, jak nám ji literatura podává.

My Vám nabízíme vzdělávání v komplexní péči o děti se speciálními potřebami trochu jinak…

Hromadami knih jsme se prokousali my, v praxi jsme vyzkoušeli co funguje a co až tak úplně nefunguje, a nyní jsme ochotní Vám tyto informace předat v ucelené formě, doplněné o naše osobní zkušenosti.

 
 

Koho vzděláváme

V první řadě vzděláváme rodiny dětí se speciálními potřebami. Prvním krůčkem ke spolupráci dítě x rodina x terapeut je znalost základních informací o diagnóze, výchově, vzdělávání a terapeutických postupech. My před rodiči nic netajíme, jsme jeden tým a proto si musíme navzájem porozumět a dokázat vzájemně podpořit cílené působení na dítě.

Druhou skupinou, kterou vzděláváme jsou odborníci pracující s dětmi se speciálními potřebami. Pro tuto skupinu jsou přednášky a workshopy vedeny s předpokladem znalosti oboru – přednášky se nezaměřují na základy jednotlivých oborů, ale již pouze na specializaci.

 

V jakých oborech vzděláváme

Vzděláváme v komplexní péči o jedince se speciálními potřebami. V překladu to znamená, že rodiče naučíme jak „žít“ s vlastními dětmi a odborníky naučíme jak „pomoci“ rodinám či dětem, které mají v péči.

Komplexní péče zahrnuje veškeré aktivity poskytující dítěti podporu adaptace na okolní prostředí. U nás vzděláváme zejména v oblastech naší specializace:

  • speciální pedagogika
  • fyzioterapie
  • zooterapie
  • sociální péče

V rámci vzdělávání spolupracujeme s neziskovými organizacemi Duhová cesta, z.s. a Isar, z.s.

 
 

Nabídka vzdělávání

Pro podrobnější informace rozklikněte příslušný nadpis.

Vzdělávání pro rodiče xxxxx Odborné vzdělávání
Přednášky, semináře, diskuze a workshopy jsou vedeny tak, aby jste neodcházeli zahlceni teorií, ale abyste šli domů obohaceni o nové zkušenosti a motivováni k jejich zavedení do života rodiny.   Přednášky, semináře a workshopy jsou vždy zaměřeny na určitou specializaci daného oboru, kde Vám lektor předá své znalosti a praktické zkušenosti s danou problematikou.
Visit Us On Facebook