Bc. Martin Janoud

speciální pedagog, rehabilitační pracovník, spolumajitel a jednatel firmy, vedoucí provozní a ekonomické sekce

Martin zajišťuje chod školičky po provozní stránce, takže zjednodušeně řečeno zajišťuje to byrokratické fungování firmy a snaží se zrealizovat všechny Barbořiny vize, což ho mnohdy staví před velmi nelehké úkoly :-D. V terapeutické školičce pak pracuje jako speciální pedagog a terapeut.

Vzhledem k dřívějšímu aktivnímu působení v cyklistice a znalosti tohoto prostředí si Martin dlouho myslel, že jeho parketou budou sportovci. Naštěstí ale člověk míní, osud mění, a tak Martin začal pracovat se seniory, zdravotně postiženými a později s dětmi, na které se nyní specializuje. Již během studia Fyzioterapie začal se zájmem působit v oboru, narozdíl od svých spolužáků, kteří upřednostňovali finančně atraktivnější pracovní možnosti před profesním rozvojem. Díky tomu velmi rychle získal cenné zkušenosti. Práce s rozmanitou klientelou Martinovi umožnila náhled i do souvisejících oborů, přičemž vznikla prvotní myšlenka na potřebu ucelené komplexní péče, která zde v té době prakticky vůbec neexistovala. Z praxe vyplynula potřeba doplnění znalostí z oblasti speciální pedagogiky, a tak Martin vystudoval obor Speciální pedagogika – vychovatelství se zaměřením na psychopedii a logopedii. Propojením fyzioterapie a speciální pedagogiky dokáže klientům poskytovat opravdu komplexní terapeutickou péči. Část svého průběžného vzdělávání Martin zaměřuje na celostní metody, které umí vhodně kombinovat s klasickou rehabilitační a terapeutickou péčí. Díky jeho komplexnímu vzdělání se zaměřuje hlavně na terapeutickou péči o děti, u kterých je primární potřebou rozvoj motoriky, koordinace, rovnováhy, zpevnění středu a propojení hemisfér, aby následně mohlo dojít k rozvoji v dalších oblastech – takže ve zkratce má v péči většinou děti na úplném začátku terapie 🙂

Má dceru Amálku, která jeho znalosti z oblasti výchovy a vzdělávání denně posouvá výrazným tempem kupředu. Když si chce odpočinout, chodí do lesa, pracuje kolem baráku, tráví čas s našimi zvířaty, pustí si nějaký ze svých oblíbených seriálů, poslouchá hudbu nebo si vezme nějakou zajímavou knížku.

Praktické zkušnosti Martin sbíral díky rozmanité klientele během několika let působení v oboru:

 • Stáž na rehabilitačních odděleních ve dvou zdravotnických zařízeních v Belgii – 3 měsíce, v rámci studia VŠ
 • Rehabilitační ústav Kladruby – 1 měsíc, v rámci studia VŠ
 • CLPA Vysočany – v rámci studia VŠ
 • Fakultní nemocnice Královské Vinohrady – v rámci studia VŠ
 • Kontakt bB – dobrovolník, instruktor plavání tělesně postižených
 • Hospic Dobrého pastýře Čerčany – pečovatel, rehabilitační pracovník
 • Péče o klienta po traumatickém poranění mozku – osobní asistent, rehabilitační pracovník
 • Péče o pětileté dítě s narušenou komunikační schopností a tělesným oslabením – osobní asistent, rehabilitační pracovník
 • Šarlota Care, s.r.o. – pomocný fyzioterapeut v péči o seniory
 • Duhová cesta, z.s. – fyzioterapeut, rehabilitační pracovník komplexní péče o klienty se speciálními potřebami, sociálně-rehabilitační pracovník

Kurzy a semináře, které Martin absolvoval:

 • Kvalifikační kurz Sanitář – v rámci studia fyzioterapie
 • Masáž lávovými kameny – Dexter Academy & Centrum Regeneračního Vzdělávání
 • Rekvalifikační kurz Masér pro sportovní a rekondiční masáže mimo oblast zdravotnictví – EDUCA – Institut celoživotního vzdělávání s.r.o.
 • Zdravotní problematika hřbetu koní I a II – MVDr. Dominika Švehlová
 • Kvalifikační kurz Pracovník v sociálních službách – EDUCA – Institut celoživotního vzdělávání s.r.o.
 • Rekvalifikační kurz Pečovatel/pečovatelka o děti ve věku 0 – 15 let – EDUCA – Institut celoživotního vzdělávání s.r.o.
 • Reiki (I a II) – Ing. Nelia Novitska
 • Dornova metoda a Breussova masáž – EduSpa College
 • Kraniosakrální terapie – EduSpa College
 • Dornova metoda II. – EduSpa College
 • Kurz reflexní terapie – Ing. Július Pataky a Beáta Patakyová
 • Ergoterapie a její využití v praxi – MAVO s.r.o.
 • Konference Komplexní přístup k rehabilitaci dítěte – Monada, společnost. s r.o.
 • Škola reflexní terapie I. – Ing. Július Pataky a Beáta Patakyová
 • Škola reflexní terapie II. – Ing. Július Pataky a Beáta Patakyová
 • Škola reflexní terapie III. – Ing. Július Pataky a Beáta Patakyová
 • Čínský pentagram – EduSpa College
 • Marma Therapy I. – CENTRE FOR AYURVEDA, YOGA & MARMA, Dr. Neel Venugopal
 • Úvod do Neuro-vývojové stimulace – Pohybem se učíme® – Mgr. Marja Volemanová
 • Neuro-vývojová stimulace ve školní praxi – Pohybem se učíme® – Mgr. Marja Volemanová
 • Specifika smyslového vnímání u dětí s autismem – Olga Bogdashina
 • Hyperaktivní, hypoaktivní a agresivní dítě v mateřské škole – PaedDr. Zdeněk Martínek
 • Nevýchova – nový kompletní kurz s rozšířením pro mrňousky – Mgr. et. Mgr. Katka Králová
 • Prevence a řešení stresového chování u dětí s autismem – Linda Cecavová
 • Montessori praxe – kompletní kurz – Irena Kubantová
 • Polytechnika v MŠ (absolvování bloku v rámci Montessori kurzu) – Mgr. Dita Dlouhá
 • Smyslová výchova v MŠ (absolvování bloku v rámci Montessori kurzu) – Mgr. Dita Dlouhá
 • Rizikové chování dětí a mládeže v důsledku týrání, zneužívání a zanedbávání – PaedDr. Zdeněk Martínek
 • Na hranici zrození – kraniosakrální biodynamika (biodynamická práce s dětmi) – Etienne Peirsman (USA)
 • Měnit svět uvnitř mozku (kraniosakrální biodynamika) – Etienne Peirsman (USA)
 • Mozek – kraniosakrální biodynamika nervových tkání – Etienne Peirsman (USA)
 • Poplašné systémy a hromosvody traumatu – kraniosakrální biodynamika – Etienne Peirsman (USA)

1950
Visit Us On Facebook