Bc. Martin Janoud

speciální pedagog, rehabilitační pracovník, spolumajitel a jednatel firmy, vedoucí provozní a ekonomické sekce

Martin zajišťuje chod školičky po provozní stránce, takže zjednodušeně řečeno zajišťuje to byrokratické fungování firmy a snaží se zrealizovat všechny Barbořiny vize, což ho mnohdy staví před velmi nelehké úkoly :-D. V terapeutické školičce pak pracuje jako speciální pedagog a terapeut.

Vzhledem k dřívějšímu aktivnímu působení v cyklistice a znalosti tohoto prostředí si Martin dlouho myslel, že jeho parketou budou sportovci. Naštěstí ale člověk míní, osud mění, a tak Martin začal pracovat se seniory, zdravotně postiženými a později s dětmi, na které se nyní specializuje. Již během studia Fyzioterapie začal se zájmem působit v oboru, narozdíl od svých spolužáků, kteří upřednostňovali finančně atraktivnější pracovní možnosti před profesním rozvojem. Díky tomu velmi rychle získal cenné zkušenosti. Práce s rozmanitou klientelou Martinovi umožnila náhled i do souvisejících oborů, přičemž vznikla prvotní myšlenka na potřebu ucelené komplexní péče, která zde v té době prakticky vůbec neexistovala. Z praxe vyplynula potřeba doplnění znalostí z oblasti speciální pedagogiky, a tak Martin vystudoval obor Speciální pedagogika – vychovatelství se zaměřením na psychopedii a logopedii. Propojením fyzioterapie a speciální pedagogiky dokáže klientům poskytovat opravdu komplexní terapeutickou péči. Část svého průběžného vzdělávání Martin zaměřuje na celostní metody, které umí vhodně kombinovat s klasickou rehabilitační a terapeutickou péčí. Díky jeho komplexnímu vzdělání se zaměřuje hlavně na terapeutickou péči o děti, u kterých je primární potřebou rozvoj motoriky, koordinace a rovnováhy, aby následně mohlo dojít k rozvoji v dalších oblastech – takže má v péči většinou děti na úplném začátku terapie.

Má dceru Amálku, která jeho znalosti z oblasti výchovy a vzdělávání denně posouvá výrazným tempem kupředu. Když si chce odpočinout, chodí do lesa, pracuje kolem baráku, tráví čas s našimi zvířaty, pustí si nějaký ze svých oblíbených seriálů, poslouchá hudbu nebo si vezme nějakou zajímavou knížku.

Praktické zkušnosti Martin sbíral díky rozmanité klientele během několika let působení v oboru:

 • Stáž na rehabilitačních odděleních ve dvou zdravotnických zařízeních v Belgii – 3 měsíce, v rámci studia VŠ
 • Rehabilitační ústav Kladruby – 1 měsíc, v rámci studia VŠ
 • CLPA Vysočany – v rámci studia VŠ
 • Fakultní nemocnice Královské Vinohrady – v rámci studia VŠ
 • Kontakt bB – dobrovolník, instruktor plavání tělesně postižených
 • Hospic Dobrého pastýře Čerčany – pečovatel, rehabilitační pracovník
 • Péče o klienta po traumatickém poranění mozku – osobní asistent, rehabilitační pracovník
 • Péče o pětileté dítě s narušenou komunikační schopností a tělesným oslabením – osobní asistent, rehabilitační pracovník
 • Šarlota Care, s.r.o. – pomocný fyzioterapeut v péči o seniory
 • Duhová cesta, z.s. – fyzioterapeut, rehabilitační pracovník komplexní péče o klienty se speciálními potřebami, sociálně-rehabilitační pracovník

Kurzy a semináře, které Martin absolvoval:

 • Kvalifikační kurz Sanitář
 • Masáž lávovými kameny
 • Rekvalifikační kurz Masér pro sportovní a rekondiční masáže mimo oblast zdravotnictví
 • Zdravotní problematika hřbetu koní I a II
 • Kvalifikační kurz Pracovník v sociálních službách
 • Rekvalifikační kurz Pečovatel/pečovatelka o děti ve věku 0 – 15 let
 • Reiki (I a II)
 • Dornova metoda a Breussova masáž
 • Kraniosakrální terapie
 • Dornova metoda II.
 • Kurz reflexní terapie
 • Ergoterapie a její využití v praxi
 • Škola reflexní terapie I.
 • Škola reflexní terapie II.
 • Škola reflexní terapie III.
 • Čínský pentagram
 • Marma Therapy I.
 • Úvod do Neuro-vývojové stimulace – Pohybem se učíme®
 • Neuro-vývojová stimulace ve školní praxi – Pohybem se učíme®
 • Specifika smyslového vnímání u dětí s autismem
1950
Visit Us On Facebook