Eva Jůnová

asistent terapeuta, chůva, podpora provozu firmy

Eva pomáhá Barboře a Martinovi zvládat některé provozní záležitosti, kompletně řeší stravování ve školičce a orientuje se ve většině firemních záležitostí, takže umí zodpovědět základní dotazy ze strany klientů, když Barbora nebo Martin nejsou přítomni nebo nejsou na příjmu. Ve školičce působí jako chůva a asistent terapeuta při individuálních a skupinových terapiích. Vzhledem tomu, že s Barborou v této oblasti pracuje již řadu let, velmi dobře se orientuje v metodice MANNAZ a absolvovala desítky hodin supervize pod vedením Barbory (což je něco jako projít peklem :-D), dokáže nyní s dětmi pracovat skutečně efektivně.

Eva vystudovala chemickou průmyslovou školu se zaměřením na chemickou technologii, ale jejím přáním bylo už tehdy vystudovat pedagogický obor a následně pracovat s malými dětmi ve školce nebo v jeslích. V pozdějším věku se, díky své dceři Barboře, k práci s dětmi dostala. V rámci péče o rodinné koně začala Eva působit jako asistent a vodič koní při hiporehabilitaci v neziskové organizaci Duhová cesta, z.s., kde se začala více vzdělávat v problematice dětí se speciálními potřebami a později zde začala působit i jako asistent speciálního pedagoga při ambulantních terapiích. Vzhledem k faktu, že vychovala dítě se speciálními potřebami (PAS), načerpala tak během života mnoho cenných zkušeností z této oblasti, které dnes v práci s dětmi hojně využívá. Následně si dodělala vzdělání chůvy a začala se této práci věnovat naplno. Ve školičce je od jejího počátku, kdy pracovala nejdřívě právě jako chůva ve třídě a pomohla nám vytvořit provozní metodiku, kterou dodnes předává nově příchozím chůvám a praktikantům. S přibývajícími zkušenostmi se začala více zajímat o oblast terapeutické práce s dětmi s neurovývojovými poruchami a začala působit jako asistent terapeuta. Eva se již několik let zajímá o využití stravy, přírodních prostředků a celostních terapií na podporu zdraví a celkově se mnoho let zajímá o zdravý životní styl – právě proto má ve školičce na starost stravu dětí.

Ve volných chvílích se stará o vnučku Amálku, která ji motivuje k dalšímu vzdělávání, a to zejména v oblasti alternativních výchovných stylů. Pokud nedělá babičku, ráda luští křížovky, čte a chodí na houby. V poslední době ji ale nejčastěji najdete nad nějakou odbornou knihou z oblasti terapie dětí se speciálními potřebami nebo respektující výchovy 🙂

Kurzy a semináře, které Eva absolvovala:

 • Reiki (I a II) s výukou základů tradiční čínské medicíny
 • Základní kurz TČM
 • Body zdraví – akupunktura, akupresura
 • Výběr produktů Energy podle principů TČM
 • Trénování paměti a mozkový jogging
 • Rekvalifikační kurz – Pečovatel / pečovatelka o děti ve věku 0 – 15 let
 • Rekvalifikační kurz – Poradce zdravého životního stylu
 • Rekvalifikační kurz – Lektor
 • Pedagogická podpora dítěte s narušenou komunikační schopností v MŠ
 • Práce s impulzivním chováním a ADHD
 • Úvod do problematiky PAS
 • Kompletní kurz Nevýchovy + průběžné webináře
 • Od kousání k povídání – webinář
 • Poruchy autistického spektra – webinář
 • Rozvíjíme děti ve zrakovém a sluchovém vnímání od předškolního věku – webinář
 • Dítě s poruchou pozornosti (ADHD, ADD) ve škole i doma – webinář
 • Specifika smyslového vnímání u dětí s autismem
 • Prevence a řešení stresového chování u dětí s autismem
 • Online konference pro učitele MŠ (zaměření Montessori)
 • Mezinárodní online Montessori konference
 • Montessori praxe – kompletní kurz
 • Online Montessori konference – Jak rozvíjet neomezený potenciál dětství
 • Mezinárodní online Montessori konference – Jak podpořit neomezený potenciál dětství
 • Montessori cestou pro věk 0 – 3 roky – komplexní kurz pro průvodce
 • Online Montessori konference – Jak využít potenciálu prvních tří let života dítěte?
 • Soustavné vzdělávání v oboru a dlouhodobá práce pod supervizí speciálního pedagoga

Pracovní zkušenosti Eva získala na těchto pozicích:

 • Mnohaletá práce v několika firmách v oboru chemického průmyslu – laborantka
 • OSVČ – kosmetička, manikérka a vizážistka (Rekvalifikační kurzy: Kosmetika, Manikúra, Barevná typologie)
 • EDUCA – Institut celoživotního vzdělávání s.r.o. – administrativní pracovnice, lektor
 • Duhová cesta, z.s. – asistent hiporehabilitace, asistent speciálního pedagoga, lektor, administrativní pracovník
 • Mannaz – terapeutická školička s.r.o. – chůva, asistentka speciálního pedagoga, provozní a administrativní pracovník
1959
Visit Us On Facebook