Michaela Štancová

Chůva

Mia do školičky nastoupila jako chůva a zpočátku moc netušila, o čem práce s dětmi s neurovývojovými poruchami je. Postupně, jak se vzdělávala v této problematice a více pronikala do oblasti speciální pedagogiky a terapeutických aktivit, ji tato práce nadchla natolik, že se rozhodla jít studovat speciální pedagogiku. Dneska již pracuje samostatně – pod přímým vedením Barbory (rozuměj soustavný ostříží zrak a neutuchající kritika extrémního pedanta :-D), učí se kompletní metodiku Mannaz a vede chůvy. Do budoucna bychom Miu rádi viděli i v našich řadách terapeutů komplexní péče.

Mia je maminkou tří dětí, které ji naučily neuvěřitelné trpělivosti a toleranci. Je velmi empatická, pečující a starostlivá, nicméně ne na úkor důslednosti, která je u nás tolik potřebná – Mia dokáže všechny děti „srovnat do latě“, a to s naprostým klidem, s úsměvem a s láskou 🙂 Je to ta „hodnější“ teta, která na děti každý den čeká s otevřenou náručí. Nicméně nenechte se mýlit, i naše „éterická“ Mia dokáže na děti pěkně houknout a zjednat si ve třídě pořádek, pokud je to třeba. Vystudovala střední školu se zaměřením na podnikání, ale oblastí jejího zájmu jsou a vždy byly děti, kterým se rozhodla věnovat i profesně. V průběhu života pracovala jako chůva v rodinách, připravovala svačinky pro děti v MŠ a realizovala se jako výtvarnice. Díky její klidné a respektující povaze je předurčena právě pro práci s dětmi se speciálními potřebami, protože ji opravdu máloco vyvede z klidu a z pozitivního ladění. Mia se v oblasti práce s dětmi se speciálními potřebami průběžně vzdělává, aby mohla dětem ve školičce co nejlépe pomáhat v jejich komplexním rozvoji. Společně ostatními chůvami tvoří perfektní tým, protože se, díky svým odlišným povahám (které schválně vybíráme), skvěle doplňují a poskytují tak ve třídě vyvážené vzdělávací prostředí.

Odborné vzdělání, kurzy a semináře, které Mia absolvovala:

 • Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky + zkouška profesní kvalifikace
 • Zaškolení do metodiky Mannaz + pravidelné supervize
 • Konceptuální učení – příprava dětí se SVP na vstup do školy
 • Práce s impulzivním chováním a ADHD
 • Úvod do problematiky PAS
 • Speciální pedagogika – vychovatelství (dokončení v roce 2023)
 • Od kousání k povídání – webinář
 • Poruchy autistického spektra – webinář
 • Rozvíjíme děti ve zrakovém a sluchovém vnímání od předškolního věku – webinář
 • Dítě s poruchou pozornosti (ADHD, ADD) ve škole i doma – webinář
 • Specifika smyslového vnímání u dětí s autismem

Pracovní zkušenosti Mia získala na těchto pozicích:

 • Chůva v rodinách
 • Výtvarnice – Smaltum s.r.o.
 • Příprava svačinek pro MŠ
1961
Visit Us On Facebook