Michaela Štancová

Průvodkyně ve školičce

Mia do školičky nastoupila v roce 2019 s velkým nadšením pro práci s dětmi, které se chtěla vždy věnovat. Zpočátku moc netušila, jak náročná práce to u nás bude, ale nevzdala to a postupně získávala (a stále získává) další potřebné vzdělání, informace a zkušenosti, které jí pomáhají s láskou provázet děti na jejich cestě za objevováním světa.

Mia je maminkou tří dětí, které ji naučily neuvěřitelné trpělivosti a toleranci. Je velmi empatická, pečující a starostlivá, nicméně ne na úkor důslednosti – Mia dokáže všechny děti „srovnat do latě“, a to s klidem, s úsměvem a s láskou 🙂 Na děti čeká každý den s otevřenou náručí, připravena je podporovat v jejich rozvoji.

Vystudovala střední školu se zaměřením na podnikání, ale oblastí jejího zájmu vždy byly děti, kterým se nakonec rozhodla věnovat i profesně.

Nyní se intenzivně vzdělává v Montessori pedagogice, a to jak na odborných kurzech, tak v rámci supervizí a návštěvami našich spřátelených Montessori mateřských škol, kde čerpá nové informace a inspiraci.

Odborné vzdělání, kurzy a semináře, které Mia absolvovala:

 • Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky + zkouška profesní kvalifikace
 • Zaškolení do metodiky Mannaz + pravidelné supervize
 • Konceptuální učení – příprava dětí se SVP na vstup do školy
 • Práce s impulzivním chováním a ADHD
 • Úvod do problematiky PAS
 • Od kousání k povídání – webinář
 • Poruchy autistického spektra – webinář
 • Rozvíjíme děti ve zrakovém a sluchovém vnímání od předškolního věku – webinář
 • Dítě s poruchou pozornosti (ADHD, ADD) ve škole i doma – webinář
 • Specifika smyslového vnímání u dětí s autismem
 • Chůze po linii pro věk 3-6 let – Be Montessori, Mgr. Dita Dlouhá

Pracovní zkušenosti, před nástupem do naší školičky, Mia získala na těchto pozicích:

 • Chůva v rodinách
 • Výtvarnice – Smaltum s.r.o.
 • Příprava svačinek pro MŠ
1961
Visit Us On Facebook