Petra Iblová

Chůva pro skupinu skřítků
Petra vystudovala obor Sociální činnost a následně absolvovala kurz asistenta pedagoga. Po škole nastoupila do speciální mateřské školy v Lounech, jako asistent pedagoga a tato práce jí velmi naplňovala. Po třech letech se musela přestěhovat, tuto práci musela opustit a na čas se věnovat práci v jiném oboru, která ji nebavila a po celou dobu se toužila vrátit k dětem. 
 
Petra je velmi laskavá, empatická, trpělivá a respektující, nicméně zároveň i důsledná a v případě potřeby i velmi důrazná. Petra říká, že jí práce s dětmi naučila většímu klidu a porozumění, z čehož teď profesně těží. Dokáže jasně vytyčit pravidla a následně laskavě vyžadovat jejich dodržování tak, aby to všichni pochopili a byli schopni se podle toho chovat. Děti se speciálními potřebami nebere jako děti, které by potřebovali nějaký jiný přístup, spíše to vnímá tak, že potřebují určitou speciální podporu v rámci běžného respektujícího přístupu. Při práci bere v potaz fakt, že ne každý den všechno funguje tak, jak bychom chtěli a tomu individuálně přizpůsobuje program své skupiny. 
 
Petra se chce v rámci práce s dětmi se speciálními potřebami dále vzdělávat a nyní se rozhoduje, kterým směrem se vydá. 
 

Kurzy a semináře, které Petra absolvovala:

 • Kurz pro asistenty pedagoga
 • Zaškolení do metodiky MANNAZ + pravidelné supervize – probíhá
 • Od kousání k povídání – webinář
 • Poruchy autistického spektra – webinář
 • Rozvíjíme děti ve zrakovém a sluchovém vnímání od předškolního věku – webinář
 • Dítě s poruchou pozornosti (ADHD, ADD) ve škole i doma – webinář

Pracovní zkušenosti Petra získala na těchto pozicích:

 • Asistent pedagoga – MŠ speciální Louny
 • V rámci studia absolvovala praxi v:
  • domově pro seniory Astra Most
  • domově pro seniory Jiřího Wolkera v Mostě
  • domově pro seniory Antonína Dvořáka v Mostě
  • kojeneckém ústavu v Mostě
  • nízkoprahovém zařízení Sovička pro děti a mládež v Mostě
  • městské pečovatelské službě s denním stacionářem v Lounech

2052
Visit Us On Facebook