Mgr. Kateřina Vondráčková

Speciální pedagožka, klinická logopedka

Kateřina je speciální pedagožka, klinická logopedka a zakladatelka a ředitelka neziskové organizace QESAP, která se zaměřuje na poskytování zooterapie v rámci logopedické péče. V terapeutické školičce působí jako terapeut pro rozvoj řeči a komunikace a externě s ní spolupracujeme jako s klinickou logopedkou a zooterapeutkou. 

Od dětství ji životem provázel sport a zvířata. Během studia na gymnáziu se ve volném čase věnovala dostihovým koním a plánovala se jim věnovat i v budoucnu. Náhoda ji však přivedla ke studiu oboru učitelství pro mládež vyžadující zvláštní péči, které ukončila v roce 1989 na UK v  Praze. Během studia na VŠ se aktivně věnovala lidem se zrakovým postižením v oblasti sportu. Působila jako instruktor prostorové orientace a jako vodič zrakově postižených sportovců při atletických závodech a v běhu na lyžích.

Po ukončení studia pracovala krátkou dobu jako vychovatelka v internátní ZŠ pro děti se zbytky zraku. Následovala mateřská dovolená, po které se rozhodla změnit své profesní zaměření. Nastoupila jako logoped v nemocnici a  pokračovala v dalším studiu na  Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví.

V roce 2000 ukončila speciální průpravu na úseku činnosti klinická logopedie a začala provozovat privátní praxi v tomto oboru. Zároveň pracovala i jako externí pracovník PPP, kde diagnostikovala specifické poruchy učení a působila jako metodik sociálně patologických jevů. Nějaký čas pomáhala při terapeutických sezeních s rodiči drogově závislých dětí. Později absolvovala mnoho specializačních kurzů a seminářů a sbírala cenné pracovní  zkušenosti. V oboru klinické logopedie pracuje dosud.

Ve volném čase se věnuje sportu a režii v ochotnickém divadelním souboru, pro který napsala hru a několik pohádek.

Kurzy a semináře, které Kateřina absolvovala:

 • Odborný seminář  – Vyšetřovací testy užívané v klinické logopedii (AKL ČR )
 • Kurz Palatolalie (AKL ČR )
 • Odborný seminář – Vady a poruchy sluchu (AKL ČR )
 • Základní kurz Bobath koncept v logopedii (AKL ČR )
 • Seminář – Možnosti využití nové diagnostické metody ke zlepšení vztahů v třídním kolektivu (MŠMT ČR)
 • Kurz Afázie (AKL ČR )
 • Vzdělávací akce  – Prevence rizikových faktorů chování dospívajících (Pedagogické centru Střední Čechy)
 • Seminář o supervizi (Český Institut pro Supervizi)
 • Kurz –  Vady a poruchy sluchu (AKL ČR )
 • Kurz  – Dysartrie (AKL ČR )
 • Kurz – Myofunkční zlozvyky a jejich řešení (ROD)
 • Specializovaný kurz v metodě EEG BIOFEEDBACK (Asociace pro aplikovanou psychofyziologii a biofeedback ČR)
 • Kurz Myofunkční terapie I. (AKL ČR)
 • Účast na VIII. Afaziologickém sympoziu (Neurologická klinika LF MU a FN Brno,AKL ČR , SAL)
 • Specializační kurz – Neurogenní poruchy řeči a hlasu (Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví)
 • Certifikovaný kurz hlasové rehabilitace a reedukace
 • Supervize v metodě EEG biofeedback (Asociace pro aplikovanou psychofyziologii a biofeedback ČR)
 • Účast na X. Afaziologickém sympoziu (Neurologická klinika LF MU a FN Brno a AKL ČR)
 • Kurz Incipientní koktavost (AKL ČR)
 • Kurz Fixovaná koktavost (AKL ČR)
 • Kurz Základy canisterapie
 • Akreditovaný vzdělávací program – Úvod do profesionální zooterapie v sociální práci

Odborná činnost:

 • Vedení semináře praktických lékařů pro děti a dorost a jejich zdravotních sester – Patologie vývoje komunikačního procesu, jeho včasná diagnostika a symptomatologie
 • Odborná přednáška pro Centrum volného času Praha 9 – Poruchy komunikace u mladších dětí pro pedagogy MŠ
 • Odborná přednáška pro MŠ Libčice – Prevence vad řeči u dětí předškolního věku
 • Vedení stáží a logopedických praxí studentů pedagogických fakult a oboru logopedický asistent

2052
Visit Us On Facebook