Dana Fraňková

Chůva, lektor přípravky pro předškoláky

Dana do školky přišla původně jako výpomoc na prázdniny a už jsme si ji nechali 🙂 I přes letitou praxi ve státním vzdělávacím sektoru je nakloněna našemu způsobu práce a naší metodice. Velmi rychle se u nás zapracovala a díky svým zkušenostem si dokáže poradit s výchovnými, vzdělávacími i terapeutickými „oříšky“.

Dana vystudovala střední zahradnickou školu a s odstupem času si pak, pro další působení v oblasti svého zájmu, dodělala maturitu ze speciální pedagogiky. V pedagogice pracuje již 26 let. V průběhu těchto let pracovala jako mistr odborného výcviku na zahradnických školách, terapeut a vychovatelka v domově sociální péče, učitelka na základní škole, učitelka v několika mateřských školách (včetně speciálních), pracovnice odlehčovacích služeb, asistent pedagoga v MŠ i ZŠ.

Dana je velmi trpělivá, tolerantní, avšak důsledná – pokud se ve třídě určí nějaká pravidla, nejede přes to vlak. Ve školičce se specializuje na vedení dětí v sebeobslužných činnostech – dokáže aplikovat mnoho terapeutických postupů k dosažení maximálních možných výsledků. Přestože Dana je ta „přísnější“ teta, děti ji mají moc rády a její společnost velmi aktivně vyhledávají, protože dokáže vždycky vymyslet nějakou originální zábavu.

Dana se zaměřuje hlavně na začlenění nových dětí a rozvoj sebeobslužných činností u dětí, které ještě samostatnosti zcela nedosáhly. Trpělivě s dětmi trénuje jednotlivé postupy a vede je k postupnému osamostatnění. Pokud je však třeba, zvládne i vedení celé patnáctičlenné skupiny. Pracuje s předškoláčky a provádí přípravu pro logopedickou práci.

Kurzy a semináře, které Dana absolvovala:

 • Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách
 • Logopedický asistent
 • Sebepoznání k rozvoji osobnosti, životní pohoda a pracovní výkonnost
 • Zaškolení do metodiky MANNAZ + pravidelné supervize
 • Od kousání k povídání – webinář
 • Poruchy autistického spektra – webinář
 • Rozvíjíme děti ve zrakovém a sluchovém vnímání od předškolního věku – webinář
 • Dítě s poruchou pozornosti (ADHD, ADD) ve škole i doma – webinář

Pracovní zkušenosti Dana získala na těchto pozicích:

 • SOU Malešice Praha – mistr odborného výcviku
 • Zahradnická škola Průhonice – mistr odborného výcviku
 • ZŠ Molákova – učitelka
 • DSP Vlašská Praha 1 – terapeut, později vychovatelka
 • MŠ Dolní Chabry – učitelka
 • Malíčkov s.r.o. – učitelka
 • Speciální MŠ Ďáblice – učitelka
 • Odlehčovací služba Praha 4
 • ZŠ a MŠ Na Smetance Praha 2 – asistent pedagoga a vychovatelka
2052
Visit Us On Facebook