Daniel Pavlíček

Asistent pedagoga, pečovatel o děti

Dan pracoval dlouhou dobu v IT odvětví, nicméně tato práce ho vnitřně nenaplňovala, a tak se rozhodl pro radikální změnu oboru. Přes práci se seniory se postupně dostal až k dětem. Pracoval  jako asistent pro lidi po mozkové obrně a v domově seniorů se zvýšenou péčí, pracoval ve školce jako asistent pedagoga a učitel IT, vedl tým pečovatelů na COVID oddělení a nyní se připojil do našeho týmu. 

Dan bere jako samozřejmost, že každé dítě je jiné a vyžaduje jiný přístup, přičemž u dětí se speciálními potřebami je tato potřeba o to markantnější a potřebnější. Při práci s dětmi zastává názor, že občas je třeba dětem vymezit jasný a pevně definovaný prostor pro vzájemné soužití a spolupráci, jindy je třeba prostor naopak poskytnout a nechat dětem dostatek volnosti pro učení se prožitkem. Vždy je pak třeba dětem pozorně naslouchat, mít dostatek empatie a trpělivosti. Ve vzdělávání dětí preferuje alternativní vzdělávací přístupy, které dětem dovolují vzdělávat se s radostí, svobodou a volností.

Děti jsou, podle Dana, nejlepšími učiteli. Dokážou nám dokonale zrcadlit naše vlastní nedostatky, čímž nám ukazují, kde na sobě samých zapracovat (čímž nás často hodně štvou), a denně nás učí, jak se radovat z maličkostí (pokud se učit necháme).

Dan má ve školičce skupinu Skřítků, se kterou pracuje na zvládnutí všech dovedností, které jsou potřebné pro přestup do skupiny Dráčků. Děti vede k samostatnosti, pomáhá jim poznávat svět a umět si v něm najít svoji cestu. Vyniká neuvěřitelnou trpělivostí a klidem, který z něj děti cítí a dokážou ho od něj ve velmi krátké době přebrat.

Kurzy, semináře a workshopy, které Dan absolvoval:

  • Pedagogické minimum pro lektory
  • Práce s dětskou a adolescentní skupinoou
  • Psychopatie – základy hodnocení
  • Rogersovská psychoterapie – seminář
  • Rétorika a komunikace I
  • Rétorika a komunikace II
  • Sociálně právní minimum
  • Specifika smyslového vnímání u dětí s autismem

2103
Visit Us On Facebook