27.7.2016

Denní režim

Harmonogram dne

7.00 – 8.30 Příchod dětí do školičky
7.00 – 9.00 Herní aktivity / skupinová terapie / individuální terapie
9.00 – 9.30 Dopolední svačina
9.30 – 10.00 Vzdělávací aktivity / skupinová terapie / individuální terapie
10.00 – 12.00 Herní aktivity / pobyt venku
12.00 – 12.30 Oběd
12.30 – 14.30 Relaxační pauza
14.30 – 15.30 Aktivity pro rozvoj osobnosti / skupinová terapie / individuální terapie
15.30 – 16.00 Odpolední svačina
16.00 – 17.00 Herní aktivity

Harmonogram je pouze orientační, jednotlivé činnosti a časy jsou upravovány podle aktuální potřeby tak, aby vyhovovaly momentální situaci ve školičce.

Během dne si terapeuti, podle stanovených plánů, odvádí děti na individuální a skupinové terapie.

Plán terapií je navrhován na míru každému dítěti, což znamená, že dítě využívá těch terapií, které jsou pro něj vhodné, v četnosti, která zaručí maximální efektivitu za předpokladu zachování atraktivity terapie pro dítě.

Skupinové terapie probíhají v maximálním počtu 5 dětí a zaměřují se na obecné zlepšení oslabených funkcí. Individuální terapie soustředí veškerou pozornost na jedno dítě a jeho momentální potřeby k efektivní práci na konkrétním oslabení.


 


Příchod dětí do školky a vyzvedávání dětí mother-800880_1920

Příchod dětí do školky je možný od 7.00 do 8.30 hod.

Vyzvedávání dětí je možné v průběhu odpoledne, ideálně od absolvování terapeutických aktivit dále,  nejpozději však v 17.00 hod.

V případě mimořádných změn příchodů a odchodů prosíme toto hlásit nejlépe předchozí den, aby mohl být upraven harmonogram terapeutů.

 

tissues-1000849_1920Sebeobsluha

Učíme děti samostatnosti. Vše jim rádi ukážeme, poradíme, pomůžeme, ale za děti nic dělat nebudeme. I nácvik sebeobsluhy je u nás veden jako terapie a všechny sebeobslužné aktivity jsou brány jako prověření jejích výsledků.

Vzhledem tomu, že třída není homogenní skupinou, malým dětem pomáhají se sebeobsluhou starší kamarádi, kteří již danou činnost mají dostatečně „zmáknutou“ a zvládnou s ní pomoct i druhým. Tím se děti zároveň učí požádat o pomoc, pomáhat a pomoc přijímat – což prakticky vylučuje jakékoli nadřazování, posmívání a podobné nešvary.

 


Stravování

Veškerá jídla jsou vybírána podle zásad zdravého životního stylu. Dbáme na omezení sacharidů, lepku a konzervantů. Děti učíme pít čistou vodu či vodu se sirupem bez konzervantů.

I v rámci stravování jsou děti vedeny k samostatnosti a tak neváháme obětovat náš interiér s cílem naučit děti samoobsluze i u stolování 🙂

U svačinek si děti samy vezmou vše potřebné k jídlu, na stolečcích mají nachystané potraviny, které si samy doupraví (např. namažou pečivo) či nandají a nalijí. Obědy si děti samostatně nandavají a opět si chystají vše potřebné k jídlu. Po stolování vše odnesou na určené místo.

V případě potřeby učitelé pomohou, poradí, naučí…

 


reading-1156865_1920Vzdělávací aktivity

Vzdělávací aktivity slouží k rozvoji rozumových dovedností dětí. Učí děti zaměřit pozornost na jednu cílenou aktivitu a motivuje k jejímu udržení po co nejdelší dobu. Děti si tím pomalu vytvářejí návyky k terapeutické práci a později ke vstupu do školy.
 
Některé vzdělávací aktivity probíhají v rámci celé třídy a na některé se děti ve třídě rozdělují do skupinek, ve které plní nejrůznější úkoly a učí se spolupracovat mezi sebou a pomáhat si.
 
Vzdělávací aktivity vycházejí ze vzdělávacího plánu školičky a respektují jednotlivé tématické celky ročního harmonogramu.
n
 

rice-539897_1920Individuální terapie

V rámci individuální terapie pracuje terapeut vždy na rozvoji určitého oslabení konkrétního dítěte. Terapie trvá přibližně 20 minut, jelikož po delší době terapeutické práce, s dítětem předškolního věku, klesá pozornost dítěte, nastupuje únava a terapie se stává neefektivní.

Individuální terapie jsou volitelnou složkou školičkového programu a je na rodičích, zda budou pro své dítě chtít individuální péči využít nebo jim bude stačit pouze skupinová terapeutická intervence, která je v základním programu školičky.

Individuální terapie probíhají formou hry a činností, které jsou pro dítě zábavné a atraktivní. Určité terapie propojujeme se zooterapií. V rámci individuálních terapií poskytujeme: speciální pedogogiku, fyzioterapii, ergoterapii, sociální rehabilitaci, logopedii, psychologii a psychoterapii. Dle  vstupního vyšetření navržen individuální terapeutický plán, který určí optimální počet a složení terapií pro co nejvyšší efektivitu rozvoje oslabených funkcí – většinou 6 – 10 individuálních terapií v měsíci (závisí na aktuáních možnostech jedince).

Individuální terapie probíhají v rámci programu školky během dopoledne i odpoledne, dle rozpisu měsíce, který je pro každé dítě individuální. Program je každý měsíc aktualizován na základě zhodnocení výledků při konzultaci specialistů.

 


Skupinové terapeutické aktivity

Skupinové terapeutické aktivity probíhají v maximálně 5ti členných skupinkách, odděleně od zbytku třídy.  V rámci skupinek se pracuje na rozvoji oslabených funkcí, přičemž není kladen důraz na práci s jednotlivcem.

Činnosti při skupinové terapii se střídají tak, aby chvíli pracovala celá skupina dohromady a chvíli byli střídavě zapojovány všechny děti.

V rámci skupinových terapeutických aktivit probíhá: speciálně-pedagogická terapie, zdravotní tělesná výchova, logopedická prevence, řečová stimulace a zooterapie.

xxx


 Relaxační pauzababy-1151346_1920

Relaxační pauza slouží k odpočinku a zrelaxování po dopoledním programu. Většina dětí je po dopoledním programu natolik unavená, že usne. Zbytek poslouchá pohádku nebo si tiše a samostatně hraje.
 
Důrazně ale dbáme na to, aby si všechny děti odpočinuly takovým způsobem, aby mohly pokračovat v odpoledním programu.
 
Děti, které půjdou do školy už nejsou ke spánku vedeny vůbec, pokud to nevyžaduje jejich momentální stav, a tráví relaxační pauzu klidnými a tichými činnostmi, aby se pomalu připravovali na přechod do školního režimu.
 
Pokud děti nedovedou odpočívat klidnou aktivitou a vyrušují ostatní, jsou vedeny k samostatnému vyřešení situace a vyvození důsledků svého jednání.
 

 Aktivity pro rozvoj osobnostidrawing-428383_1920

Mezi tyto aktivity patří estetické a tvůrčí činnosti, dramatické činnosti a hudební aktivity. Takže se tvoří, maluje, hraje, tančí, zpívá a jinak užívá školičkového veselí s jasnými cíly pro rozvoj osobnosti dětí. I při takovýchto aktivitách dodržujeme přístup dle terapeutického plánu.

Děti jsou na tvoření a malování rozděleny do skupinek, zbytek činností provádějí společně.

Je kladen důraz na podporu samostatného rozhodování, samostatné práce, spolupráce s ostatními dětmi, rozvoj kreativity,  estetického cítění, hrubé a jemné motoriky, koordinace a trpělivosti.

V rámci této činnosti děti vytvářejí dárky pro rodiče a prarodiče, výzdobu školičky a nacvičují besídky.

 


Volná hrablocks-503109

Třída je vybavena množstvím hraček, které jsou dětem volně k dispozici. Záměrně se vyhýbáme umístění terapeutických hraček do třídy, jelikož chceme aby děti ve chvílích volna opravdu relaxovali a prostě si jenom hráli.
 
Je pouze na dětech, které hračky, a zda vůbec, si ve chvílích vyhrazených na volnou hru zvolí. Děti, které se viditelně nezapojují jsou nenásilně vedeny k zapojení se do aktivit, což probíhá formou pozitivní motivace. Dítě je vedeno k tomu, že může hru odmítnout, pokud dokáže své jednání odůvodnit. Ostatně jako jakoukoli jinou aktivitu ve školičce.
 
Po ukončení hry s konkrétními hračkami či pomůckami je děti samostatně uklízí zpět na své místo.

 

Visit Us On Facebook