27.7.2016

Přihlášení dítěte

1, KONTAKTUJTE NÁS A DOMLUVTE SI TERMÍN NÁVŠTĚVY TERAPEUTICKÉ ŠKOLIČKY

 • prohlídka prostor a představení naší péče
 • rozhovor s rodiči
 • zhodnocení vhodnosti naší péče pro vaše dítě – nutná přítomnost dítěte!!!
 • seznámení s možnostmi naší péče přímo pro vás

2, PODEJTE PŘIHLÁŠKU

 • elektronicky (dole na této stránce) nebo tištěnou verzi
 • součástí přihlášky jsou dosavadní zprávy od specialistů (pokud jsou)

3, ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ / NEPŘIJETÍ DÍTĚTE

 • maximálně do 10 dnů od přijetí přihlášky
 • rozhoduje speciální pedagožka Mgr. Janoudová, na základě komplexního zhodnocení

V případě přijetí dítěte do péče, se zákonný zástupce v dohodnutý termín dostaví do školičky, vyplní evidenční list dítěte a podepíše Smlouvu o poskytování péče o dítě. Při podpisu smlouvy se v hotovosti hradí registrační poplatek ve výši 3 000,- Kč, který je následně odečten z ceny školičkovného za první měsíc docházky (pokud dítě nastupuje do školičky ihned, poplatek se nehradí). Termín nástupu do školičky je individuální, dle domluvy mezi školičkou a rodiči – netrváme na nástupu od nového měsíce. Po přijetí dítěte běží 14ti denní zkušební doba, kdy obě strany mohou odstoupit od smlouvy s okamžitou platností. Po 14 dnech (po adaptaci) začíná vstupní diagnostické testování, které trvá cca 1 měsíc (někdy déle, dle konkrétního dítěte). Po tomto testování je vypracován individuální vzdělávací plán a navržena optimální terapeutická péče.

KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ DÍTĚTE:

 • psychický a fyzický stav dítěte umožňuje zařazení do předškolní terapeutické péče
 • zvládá odloučení od rodičů
 • má základní návyky v samoobslužných činnostech – je bez plen, má základní návyky při dodržování hygieny, samo pije z hrnečku, umí držet lžíci a alespoň částečně se samo nají, je vedeno k samostatnému oblékání u tohoto bodu může být uvedena výjimka, pokud speciální pedagog zhodnotí, že je dítě schopno si toto v krátkém čase osvojit
 • je bez dudlíku
 • posadí se ke stolečku a vydrží chvíli sedět u tohoto bodu může být uvedena výjimka, pokud speciální pedagog zhodnotí, že je dítě schopno si toto v krátkém čase osvojit
 • je schopno absolvovat vycházku (schopno samostatného pohybu a částečné „ovladatelnosti“ na dálku)

Závazná přihláška do terapeutické školičky

Upload
Upload
Upload
Upload
Upload

Visit Us On Facebook