AKTUÁLNĚ MÁME VŠECHNA MÍSTA VE ŠKOLIČCE OBSAZENÁ.

KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ DÍTĚTE DO TERAPEUTICKÉ ŠKOLIČKY:

 • psychický a fyzický stav dítěte umožňuje zařazení do předškolní péče, což znamená, že dítě je schopno aktivně absolvovat kompletní denní program školičky, včetně pohybu venku, který je mnohdy v délce několika kilometrů
 • zvládá odloučení od rodičů nebo je připraveno s tím začít pracovat
 • má základní návyky v sebeobslužných činnostech
  • je bez plen*
  • má základní návyky při dodržování hygieny
  • samo pije z hrnečku
  • dokáže se samo najíst
  • je vedeno k samostatnému oblékání, u kterého spolupracuje a aktivně se zapojuje
 • je bez dudlíku ve školičce i doma, včetně spaní
 • reaguje na své jméno a dokáže splnit běžně užívané verbální pokyny
 • je patrná ochota ke spolupráci
 • dokáže respektovat řízenou aktivitu
 • umí se chvíli soustředit na vlastní práci – samostatně
 • nemá rušivé verbální projevy (týká se dětí se speciálními vzdělávacími potřebami) – zde bez výjimek, je to kritérium jednoznačně vyřazující dítě z přijímacího řízení
 • dokáže se bezpečně pohybovat v připraveném Montessori prostředí (sklo, keramika, přírodniny, velké množství kartiček a didaktických materiálů uspořádaných podle jasného řádu)
 • posadí se ke stolečku/na pracovní místo a vydrží chvíli na tomto místě sedět (ideálně samostatně pracovat)
 • je schopno absolvovat vycházku (je schopno samostatného pohybu, přijde/zastaví se na pokyn, neutíká)

*může být poskytnuta výjimka, pokud speciální pedagog zhodnotí, že dítě je schopno si v krátkém čase osvojit samostatnou výměnu pleny nebo dojde v dohledné době k odplenkování

Než pošlete přihlášku, věnujte prosím pozornost následujícím řádkům, ať nejste pak na osobní schůzce zaskočeni tím, jak to u nás skutečně vypadá a jak fungujeme – občas se nám to stává 🙂

Pracujeme podle principů Montessori pedagogiky, což znamená, že ve školce nemáme hračky a děti si u nás nehrají v tom běžném slova smyslu, jak si to většina rodičů představuje – takže žádné kočárky, panenky, vláčky a autíčka nemáme a věřte, že nikomu nechybí 😉 Naše připravené prostředí nabízí tolik rozmanitých a zajímavých aktivit, že si každé dítě vybere to, co ho právě zajímá a baví. Ve třídě máme hodně skla, porcelánu a dalších rozbitných věcí a potřebujeme, aby se i nové děti dokázaly v takovémto prostředí bezpečně pohybovat – manipulaci s těmito věcmi a práci s nimi je naučíme. Věříme, že pokud děti chceme připravit na skutečný život, musíme jim ho ukazovat ve skutečné podobě a učit je v něm samostatně fungovat, což nám plastové a jiné nerozbitné věci prostě nezařídí – pro učení je důležitá vlastní zkušenost a prožitek. Naším cílem je příprava dětí do života a do běžných základních škol – nejsme zaměřeni na opečovávání dětí – u nás děti pečují sami o sebe, o prostředí, o kamarády a mnohdy i o nás dospělé 😀 Snažíme se tedy dosáhnout co nejvyššího stupně samostatnosti v co nejkratším čase a budeme po čase chtít i od vás, abyste dětem umožnili být samostatné (i když to bude občas o nervy). Vyžadujeme tedy aktivní spolupráci rodičů při zavádění nových postupů do života dětí – není to o tom, že k nám dáte dítě a my všechno zvládneme bez vaší pomoci. Děti budou potřebovat, abyste postupem času začali doma používat stejné metody a postupy jako my, aby v tom neměly hokej a dokázaly se v tomto světe dobře orientovat. Ještě je důležité zmínit, že jsme terapeutické zařízení, ne hlídací koutek, takže u nás platí jasná a neměnná pravidla a to jak pro děti, tak i pro rodiče. Tato pravidla nám pomáhají zajistit pro děti „léčivé“ prostředí bez rušivých vlivů, které dětem umožní pracovat na svém rozvoji (věřte tomu, že tyto postupy neslouží pro naše obveselení, ale pro vaše děti, které to potřebují mnohdy prostě celé trochu jinak, než jak to znáte z jiných školek).  

Jestli jste se do teď nevyděsili, můžete přejít k dalšímu kroku a vyplnit přihlášku 🙂

POSTUP PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO PŘIJETÍ DÍTĚTE OD ZÁŘÍ 2022:

1, PODEJTE PŘIHLÁŠKU

 • přihlášky přijímáme průběžně od 15. 1. 2022 do 15. 5. 2022
 • přihláška se podává elektronicky (tlačítko níže)
 • součástí přihlášky jsou dosavadní zprávy od specialistů (pokud jsou)
 • přijetí přihlášky Vám potvrdíme (pokud Vám do týdne nepřijde potvrzovací email, něco je špatně – kontaktujte nás)

2, VYČKEJTE AŽ VÁS BUDEME KONTAKTOVAT

NEJPOZDĚJI NA ZAČÁTKU KVĚTNA VÁS BUDEME KONTAKTOVAT A DOMLUVÍME SI TERMÍN NÁVŠTĚVY TERAPEUTICKÉ ŠKOLIČKY – termín je závislý na datu podání přihlášky

Osobní schůzka obsahuje následující části:

 • rozhovor s rodiči
 • přímá práce s dítětem – nutná přítomnost dítěte!!!
 • prohlídka prostor školičky

3, ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ / NEPŘIJETÍ DÍTĚTE

 • nejpozději do 15. 6. obdržíte písemné rozhodnutí o přijetí/nepřijetí dítěte
 • rozhoduje se na základě komplexního zhodnocení vhodnosti terapeutické školičky pro dané dítě a současně je hodnocena i vhodnost zařazení daného dítěte do aktuálního složení třídy terapeutické školičky (třídní kolektiv musí být vhodný pro dané dítě a zároveň dané dítě musí být vhodné pro aktuální třídní kolektiv – navzájem se musí obohacovat) = rozhodnutí tedy vychází i z aktuálního složení třídy na daný školní rok

V případě přijetí dítěte do terapeutické školičky, zákonný zástupce ve stanovené lhůtě vyplní formulář s údaji pro uzavření smlouvy o poskytování péče o dítě (tlačítko níže). Ve stanoveném termínu se zákonný zástupce dostaví do školičky, vyplní evidenční list dítěte, donese potvrzený formulář od pediatra a podepíše Smlouvu o poskytování péče o dítě. Při podpisu smlouvy se v hotovosti/převodem na účet hradí registrační poplatek ve výši 3 000,- Kč, který je následně odečten z ceny školičkovného za první měsíc docházky (pokud dítě nastupuje do školičky ihned – v průběhu roku, poplatek se nehradí).

215
Visit Us On Facebook