27.7.2016

Přihlášení dítěte

ZÁPISY (OSOBNÍ SCHŮZKY) DO TERAPEUTICKÉ ŠKOLIČKY

BUDOU PROBÍHAT OD 3. 5. DO 31. 5. 2021

V případě, že máte zájem o přijetí do školičky v průběhu roku, kontaktujte nás. Občas se stává, že se nám uvolní místo – povedeme Vás v seznamu čekatelů a v případě uvolnění místa, Vás budeme přednostně kontaktovat.

1, PODEJTE PŘIHLÁŠKU – do 30. 4. 2021

 • přihlášky přijímáme průběžně od ledna do 30. 4.
 • elektronicky (tlačítko níže) nebo tištěnou verzi (k vyzvednutí ve školičce po předchozí telefonické dohodě)
 • součástí přihlášky jsou dosavadní zprávy od specialistů (pokud jsou)
 • přijetí přihlášky Vám potvrdíme (pokud Vám do týdne nepřijde potvrzovací email, něco je špatně – kontaktujte nás)

2, VYČKEJTE AŽ VÁS BUDEME KONTAKTOVAT

KE KONCI DUBNA/NA ZAČÁTKU KVĚTNA VÁS BUDEME KONTAKTOVAT A DOMLUVÍME SI TERMÍN NÁVŠTĚVY TERAPEUTICKÉ ŠKOLIČKY – OSOBNÍ SCHŮZKY SE ZÁJEMCI BUDOU PROBÍHAT V PRŮBĚHU KVĚTNA

Osobní schůzka obsahuje následující části:

 • rozhovor s rodiči
 • přímá práce s dítětem – nutná přítomnost dítěte!!!
 • prohlídka prostor školičky

3, ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ / NEPŘIJETÍ DÍTĚTE

 • do 10. 6.
 • rozhoduje speciální pedagožka Mgr. Barbora Janoudová
 • rozhoduje se na základě komplexního zhodnocení vhodnosti terapeutické školičky pro dané dítě a současně je hodnocena i vhodnost zařazení daného dítěte do aktuálního složení třídy terapeutické školičky (třídní kolektiv musí být vhodný pro dané dítě a zároveň dané dítě musí být vhodné pro aktuální třídní kolektiv – navzájem se musí obohacovat) = rozhodnutí tedy vychází i z aktuálního složení třídy na daný školní rok

V případě přijetí dítěte do terapeutické školičky, zákonný zástupce ve stanovené lhůtě vyplní formulář s údaji pro uzavření smlouvy o poskytování péče o dítě (tlačítko níže). V průběhu června (na základě individuální dohody) se zákonný zástupce dostaví do školičky, vyplní evidenční list dítěte a podepíše Smlouvu o poskytování péče o dítě. Při podpisu smlouvy se v hotovosti hradí registrační poplatek ve výši 3 000,- Kč, který je následně odečten z ceny školičkovného za první měsíc docházky (pokud dítě nastupuje do školičky ihned – v průběhu roku, poplatek se nehradí).

KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ DÍTĚTE:

 • psychický a fyzický stav dítěte umožňuje zařazení do předškolní terapeutické péče
 • zvládá odloučení od rodičů
 • má základní návyky v sebeobslužných činnostech – je bez plen nebo je v procesu odplenkování, má základní návyky při dodržování hygieny, samo pije z hrnečku, umí držet lžíci a alespoň částečně se samo nají, je vedeno k samostatnému oblékání, u kterého spolupracuje a pokouší se aktivně zapojit u plen může být speciálním pedagogem poskytnuta výjimka, pokud zhodnotí, že dítě je schopno si v krátkém čase osvojit samostatnou výměnu pleny nebo dojde k odplenkování
 • je bez dudlíku
 • reaguje na své jméno a dokáže splnit jednoduché pokyny
 • je patrná ochota ke spolupráci
 • dokáže respektovat řízenou aktivitu
 • je schopno vydržet chvíli bez hlasových projevů, hlasové projevy lze pokynem regulovat
 • posadí se ke stolečku/na pracovní místo a vydrží chvíli na tomto místě sedět
 • je schopno absolvovat vycházku (schopno samostatného pohybu, přijde/zastaví se na zavolání)

215
Visit Us On Facebook