27.7.2016

Přihlášení dítěte

AKTUÁLNĚ MÁME VŠECHNA MÍSTA VE ŠKOLIČCE OBSAZENÁ.

V případě, že máte zájem o přijetí dítěte do školičky v průběhu školního roku a výše je napsáno, že nemáme již žádná volná místa (tato informace je skutečně vždy aktuální), napište nám email s tím, že chcete zapsat do seznamu čekatelů – v případě uvolnění místa ve školičce, Vás budeme ihned kontaktovat (není to však běžné, že by se nám místa během roku uvolnila – může se ale stát). Pokud vaše dítě potřebuje okamžitou terapeutické péči, podívejte se, co vám můžeme nabídnout v rámci ambulantních služeb – ZDE.

KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ DÍTĚTE:

 • psychický a fyzický stav dítěte umožňuje zařazení do předškolní terapeutické péče – nejsme speciální školka, naše děti se vzdělávají dle vzdělávacích plánů pro běžné MŠ, rozdíl je jen v přístupu k dětem, ke vzdělávání a k terapii, nikoliv v rozsahu „učiva“ – náš roční tematický plán je k náhledu ZDE
 • zvládá odloučení od rodičů
 • má základní návyky v sebeobslužných činnostech
  • je bez plen*
  • má základní návyky při dodržování hygieny
  • samo pije z hrnečku
  • dokáže se samo najíst
  • je vedeno k samostatnému oblékání, u kterého spolupracuje a aktivně se zapojuje
 • je bez dudlíku
 • reaguje na své jméno a dokáže splnit jednoduché verbální pokyny
 • je patrná ochota ke spolupráci
 • dokáže respektovat řízenou aktivitu
 • je schopno vydržet chvíli bez rušivých projevů (zejména hlasových), projevy lze pokynem regulovat
 • posadí se ke stolečku/na pracovní místo a vydrží chvíli na tomto místě sedět
 • je schopno absolvovat vycházku (je schopno samostatného pohybu, přijde/zastaví se na pokyn, neutíká)

*může být poskytnuta výjimka, pokud speciální pedagog zhodnotí, že dítě je schopno si v krátkém čase osvojit samostatnou výměnu pleny nebo dojde v dohledné době k odplenkování

POSTUP PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO PŘIJETÍ DÍTĚTE OD ZÁŘÍ 2022:

1, PODEJTE PŘIHLÁŠKU

 • přihlášky přijímáme průběžně od 15. 1. 2022 do 30. 4. 2022
 • přihláška se podává elektronicky (tlačítko níže)
 • součástí přihlášky jsou dosavadní zprávy od specialistů (pokud jsou)
 • přijetí přihlášky Vám potvrdíme (pokud Vám do týdne nepřijde potvrzovací email, něco je špatně – kontaktujte nás)

2, VYČKEJTE AŽ VÁS BUDEME KONTAKTOVAT

NEJPOZDĚJI NA ZAČÁTKU KVĚTNA VÁS BUDEME KONTAKTOVAT A DOMLUVÍME SI TERMÍN NÁVŠTĚVY TERAPEUTICKÉ ŠKOLIČKY – termín je závislý na datu podání přihlášky

Osobní schůzka obsahuje následující části:

 • rozhovor s rodiči
 • přímá práce s dítětem – nutná přítomnost dítěte!!!
 • prohlídka prostor školičky

3, ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ / NEPŘIJETÍ DÍTĚTE

 • nejpozději do 10. 6. obdržíte písemné rozhodnutí o přijetí/nepřijetí dítěte
 • rozhoduje se na základě komplexního zhodnocení vhodnosti terapeutické školičky pro dané dítě a současně je hodnocena i vhodnost zařazení daného dítěte do aktuálního složení třídy terapeutické školičky (třídní kolektiv musí být vhodný pro dané dítě a zároveň dané dítě musí být vhodné pro aktuální třídní kolektiv – navzájem se musí obohacovat) = rozhodnutí tedy vychází i z aktuálního složení třídy na daný školní rok

V případě přijetí dítěte do terapeutické školičky, zákonný zástupce ve stanovené lhůtě vyplní formulář s údaji pro uzavření smlouvy o poskytování péče o dítě (tlačítko níže). Ve stanoveném termínu se zákonný zástupce dostaví do školičky, vyplní evidenční list dítěte, donese potvrzený formulář od pediatra a podepíše Smlouvu o poskytování péče o dítě. Při podpisu smlouvy se v hotovosti/převodem na účet hradí registrační poplatek ve výši 3 000,- Kč, který je následně odečten z ceny školičkovného za první měsíc docházky (pokud dítě nastupuje do školičky ihned – v průběhu roku, poplatek se nehradí).

215
Visit Us On Facebook