27.7.2016

Jak to u nás chodí

Na začátku spolupráce provedeme VSTUPNÍ VYŠETŘENÍ, ANALÝZU ZPRÁV (od lékařů a z dalších odborných pracovišť) a POHOVOR S RODIČI, na kterém si společně určíme cíle a vzájemná očekávání. To bude trvat cca 1 – 2 hodiny, podle charakteru speciálních potřeb dítěte.

Následně vypracujeme INDIVIDUÁLNÍ TERAPEUTICKÝ PLÁN, který je jakýmsi harmonogramem všech terapií v rámci týdenního programu dítěte. Terapeutický plán je zpracován tak, aby za podpory jednotlivých specializovaných oborů docházelo k co největšímu efektu terapie a zároveň byla respektována individualita dítěte, jeho momentální potřeby a možnosti. Individuální plán tvoříme každému klientovi na míru tak, aby docházelo k maximálnímu využití jeho potenciálu, co nejvíce aktivit bylo pro dítě hrou a nedocházelo k jeho přetěžování, což dlouhodobě vede ke stagnaci jeho rozvoje. Stejně tak, jako by plán neměl přílišně zatěžovat dítě, musí vyhovovat i životnímu stylu rodiny, aby byla podpora terapií, ze strany rodiny, opravdu dodržována a ne jen akceptována nebo plněna z části.

Vstupní vyšetření a následné terapie a konzultace provádíme buďto v naší TERAPEUTICKÉ AMBULANCI nebo v DOMÁCÍM PROSTŘEDÍ DÍTĚTE – popřípadě kombinujeme. Domácí prostředí nám umožňuje, v určitých případech, pozorovat přirozené chování dítěte. Můžeme zhodnotit a případně upravit prostředí, ve kterém dítě tráví nejvíce času a na jehož podnětnosti závisí další rozvoj, probereme s rodiči jednotlivé hračky a pomůcky, které mají doma a ukážeme si možnosti jejich využití v rámci domácí podpory terapie.

Samotné terapie probíhají pod vedením TERAPEUTA, který s dítětem provádí jednotlivé terapeutické aktivity na posílení, úpravu a rozvoj jednotlivých oslabených funkcí. Následně dostanete plán cílených aktivit na podporu terapie, které provádíte s dítětem DOMA.

Během terapie SPOLUPRACUJEME s kolegy z dalších oborů, kteří pracují na podpoře terapie v rámci komplexního individuálního plánu, dalšími specialisty a specializovanými pracovišti, které mají dítě v péči a v neposlední řadě se školkou / školou. Jedině pokud všichni potáhneme za jeden provaz a stejným směrem, dosáhneme největších možných úspěchů.

 

Visit Us On Facebook