Perseus z Jasné hvězdy – říkáme mu Persík nebo Péro 🙂

Terapeutický pes působící ve školce

Persík je náš školičkový terapeutický pes se speciálním výcvikem pro práci s dětmi s neurovývojovými poruchami. Jeho předností je velmi radostná a milující povaha – je to vítací typ, nikdo mu neunikne, je horší než Keliška 🙂 Protože, ve chvílích radosti, je schopný skákat dětem až nad hlavu, dostal přezdívku Péro a mnoho dětí mu teď už neřekne jinak 😀 

Persík se narodil v roce 2017 a hrdě se hlásí k plemeni čínský chocholatý pes. Miluje házení balónků, jakékoliv jídlo a podivné hry s kočkami (skutečně je s nimi kámoš a mnohdy si snad myslí, že je taky kočka 🙂 ).

S dětmi je velmi trpělivý, nicméně neznamená to, že jim bude všechno tolerovat. Když ho někdo nerespektuje, sbalí se, odejde na své místo a trucuje, což je přesně to, co má dětem předávat – respekt, úctu, pokoru a nutnost řídit se nastavenými pravidly. 

Terapeutické schopnosti psů lze využít v několika oblastech. My se zaměřujeme na speciálně pedagogickou terapii za pomoci psů. Příležitostně působíme i v jiných oblastech canisterapie, ale to pouze nárazově, pokud máme volný čas a síly.     

V rámci speciálně pedagogické terapie pes působí v rovině pedagogické a psychologické a tím pomáhá u klienta odstraňovat patologické vzorce chování, agresivitu, emoční poruchy, labilitu a další. Rozvíjí smyslové vnímání, hrubou i jemnou motoriku, rovnováhu, komunikační dovednosti, zodpovědnost, kázeň a jiné. Nabízí velmi široké spektrum způsobů práce s klientem, přičemž lze pracovat individuálně nebo ve skupinkách. Při správném vedení terapie lze procvičit veškeré percepční, kognitivní i motorické funkce, dochází k postupnému zvyšování seběvědomí a ke změnám sebehodnocení klienta, terapie navozuje stav relaxace,  poskytuje prostor pro komunikaci, rozvíjí samostatnost, zodpovědnost, sociální dovednosti, schopnost spolupráce a mnoho dalšího. V určitých případech při této terapii stojí terapeut v pozadí a korekci poruchy provádí sám pes.

Celkovým největším přínosem canisterapie je pak v motivaci klienta. Již pouhá přítomnost psa u terapie, bez jeho aktivního zapojení, výrazně zvyšuje její efektivitu. 

2758
Visit Us On Facebook