Vladimíra Kosařová

Vedoucí třídy terapeutické školičky, chůva

Vlaďka celý život pracovala v oblasti obchodu (zejména na vedoucích pozicích), ale v posledních letech se tam již necítila šťastná a začala hledat jinou profesní cestu, která by jí naplňovala. Opustila tedy prostředí korporátu a šla dělat to, co s ní vnitřně souznělo. Udělala si rekvalifikační kurz pro chůvy a s nadšením a energií jí vlastní vykročila vstříc novým zážitkům 🙂 Vzdělávání dětí se speciálními potřebami Vlaďku přitahovalo nejvíce, protože to je obor, kde neuspěje každý a denně v něm člověk musí čelit novým, zejména osobním, výzvám. Zároveň cítí potřebu dělat skutečně smysluplnou práci a oblast speciální pedagogiky jí při rekvalifikačním kurzu chytila za srdce, a to až natolik, že se následně rozhodla dále vzdělávat v oblasti Neurovývojové stimulace a stále hledá další možnosti svého rozvoje v tomto oboru. Tím, že je v práci s dětmi „nováček“ si s sebou nepřináší žádné „nešvary“ z klasického školství a tak se velmi rychle a se zájmem adaptuje na naší metodiku. 

Vlaďka je velmi komunikativní, dynamická a aktivní – pokud se pro něco rozhodne, na nic nečeká a činí. Její dynamická povaha dokáže děti přitáhnout i k činnostem, které pro ně jinak nejsou až tak moc atraktivní, ale je potřeba je prostě udělat. Děti vede laskavě, s důsledností a s jasným cílem. 

Ve volném čase Vlaďka ráda čte, věnuje se turistice, rodině a vnoučatům. Má na sebe velké nároky a tak je jejím velkým koníčkem osobní rozvoj a cizí jí nejsou ani alternativní přístupy. 

Další vzdělávání, které Vlaďka absolvovala:

  • Rekvalifikační kurz Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky
  • Základní zaškolení do metodiky MANNAZ
  • Úvod do Neuro-vývojové stimulace – Pohybem se učíme®
  • Neuro-vývojová stimulace ve školní praxi – Pohybem se učíme®
  • Od kousání k povídání – webinář
  • Poruchy autistického spektra – webinář
  • Rozvíjíme děti ve zrakovém a sluchovém vnímání od předškolního věku – webinář
  • Dítě s poruchou pozornosti (ADHD, ADD) ve škole i doma – webinář
  • Kompletní kurz Nevýchovy
  • Montessori praxe – kompletní kurz

2758
Visit Us On Facebook