KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ DÍTĚTE DO TERAPEUTICKÉ ŠKOLIČKY:

 • psychický a fyzický stav dítěte umožňuje zařazení do předškolní péče – nejsme speciální školka, jak si o nás mylně mnozí myslí, naše děti se vzdělávají dle vzdělávacích plánů pro běžné MŠ, rozdíl mezi běžnou MŠ a námi je hlavně v přístupu k dětem, celkově ke vzdělávání a k terapii poskytované dětem se speciálními vzdělávacími potřebami, které k nám zařazujeme v rámci inkluze – náš roční tematický plán je k náhledu ZDE
 • zvládá odloučení od rodičů
 • má základní návyky v sebeobslužných činnostech
  • je bez plen
  • má základní návyky při dodržování hygieny
  • samo pije z hrnečku
  • dokáže se samo najíst
  • je vedeno k samostatnosti při oblékání
 • je bez dudlíku
 • reaguje na své jméno a dokáže splnit běžně užívané verbální pokyny
 • je patrná ochota ke spolupráci
 • dokáže respektovat řízenou aktivitu
 • umí se chvíli soustředit na vlastní práci – samostatně
 • je schopno vydržet delší časový úsek bez rušivých projevů (zejména hlasových), případné projevy lze pokynem regulovat – týká se dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, které jsou k nám zařazovány v rámci inkluze
 • dokáže se bezpečně pohybovat v připraveném Montessori prostředí (sklo, keramika, přírodniny, velké množství kartiček a didaktických materiálů uspořádaných podle jasného řádu, který je třeba akceptovat)
 • posadí se ke stolečku/na pracovní místo a vydrží chvíli na tomto místě sedět (ideálně samostatně pracovat)
 • je schopno absolvovat vycházku (je schopno samostatného pohybu, přijde/zastaví se na pokyn, neutíká) – v létě chodíme i několik kilometrů
 • je vychováváno v souladu s filozofií našeho zařízení – rodiče souzní s naším přístupem a doma na dítě působí ve stejném duchu

3113
Visit Us On Facebook