KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ DÍTĚTE DO TERAPEUTICKÉ ŠKOLIČKY:

 • psychický a fyzický stav dítěte umožňuje zařazení do předškolní terapeutické péče – nejsme speciální školka, naše děti se vzdělávají dle vzdělávacích plánů pro běžné MŠ, rozdíl mezi běžnou MŠ a námi je jen v přístupu k dětem, ke vzdělávání a k terapii, nikoliv v rozsahu „učiva“ – náš roční tematický plán je k náhledu ZDE
 • zvládá odloučení od rodičů
 • má základní návyky v sebeobslužných činnostech
  • je bez plen*
  • má základní návyky při dodržování hygieny
  • samo pije z hrnečku
  • dokáže se samo najíst
  • je vedeno k samostatnému oblékání, u kterého spolupracuje a aktivně se zapojuje
 • je bez dudlíku
 • reaguje na své jméno a dokáže splnit běžně užívané verbální pokyny
 • je patrná ochota ke spolupráci
 • dokáže respektovat řízenou aktivitu
 • umí se chvíli soustředit na vlastní práci – samostatně
 • je schopno vydržet delší časový úsek bez rušivých projevů (zejména hlasových), případné projevy lze pokynem regulovat
 • dokáže se bezpečně pohybovat v připraveném Montessori prostředí (sklo, keramika, přírodniny, velké množství kartiček a didaktických materiálů uspořádaných podle jasného řádu)
 • posadí se ke stolečku/na pracovní místo a vydrží chvíli na tomto místě sedět (ideálně samostatně pracovat)
 • je schopno absolvovat vycházku (je schopno samostatného pohybu, přijde/zastaví se na pokyn, neutíká) – v létě chodíme i několik kilometrů

*může být poskytnuta výjimka, pokud speciální pedagog zhodnotí, že dítě je schopno si v krátkém čase osvojit samostatnou výměnu pleny nebo dojde v dohledné době k odplenkování

3113
Visit Us On Facebook