27.11.2016

Ceník školičkovného

 

Základní program

Denní program školičky + skupinové terapie (speciální pedagogika, fyzioterapie, logopedická prevence, řečová stimulace, zooterapie)

12 900,- Kč
(cca 65,- Kč/hod)
Program včetně individuální terapeutické péče

Základní program + individuální péče terapeutů (cca 6 – 10 individuálních terapií v měsíci po 20 min. podle individuálního
terapeutického plánu = speciální pedagogika, fyzioterapie, ergoterapie, sociální rehabilitace, logopedie, psychologie, psychoterapie…)

14 900,- Kč
(cca 75,- Kč/hod)
Školička pro děti bez speciálních potřeb

Denní program školičky bez skupinových a individuálních terapií (přijetí do tohoto programu pouze v případě nenaplněné kapacity školičky, přijetí je podmíněno souhlasem s uvolněním místa dítěti se speciálními výchovnými a vzdělávacími potřebami)

9 900,- Kč
(cca 50,- Kč/hod)
Poplatek za vyzvednutí dítěte po 17.00 hod.

Za každou započatou hodinu (platba jde přímo učitelce školičky za přesčas strávený ve školičce)

      200,- Kč
Strava – celodenní

Dopolední svačinka, oběd, odpolední svačinka (kvalitní strava respektující zásady zdravého životního stylu a odpovídající potřebám dětí)

        80,- Kč
 
Vzhledem tomu, že se jedná o terapeutickou školičku, která cíleně vede děti k rozvoji oslabených funkcí, docházka je u nás možná pouze celotýdenní a celodenní.
 
Školičkovné je paušální platba, je nevratná – výjimka jsou lázeňské pobyty hlášené předem (platba školičkovného upravena na minimální částku – 6 500,- Kč) a absence z důvodu nemoci delší než 10 dní (polovina školičkovného za dobu absence se převádí na další měsíc – podmíněno potvrzením lékaře).
 x
Sourozencům poskytujeme slevu ze školičkovného 15 %.
Visit Us On Facebook